Skip to main content

Význam EFLM je v síle spojení

Na konferenci DIALOG 2024 jste hovořil o plánech a aktivitách EFLM. Jak byte tuto organizaci představil?

Zkratka EFLM znamená The European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Organizace vznikla v roce 2007 spojením dvou evropských asociací Forum of European Societies of Clinical Chemistry (FESCC) a European Communities Confederation of Clinical Chemistry (EC4). Sdružuje národní organizace z oblasti klinické biochemie a laboratorní medicíny ze 42 zemí a má více než 30 000 členů. Jsou tam zastoupeny všechny evropské země a také Gruzie, Arménie a Ázerbájdžán, není tam jen Bělorusko, Moldavsko a Malta. EFLM je v současné době hlavním představitelem laboratorní diagnostiky v Evropě, je součástí Biomedical Alliance a součástí IFCC, což je Mezinárodní asociace klinické chemie a laboratorní medicíny.

Kam jsou zaměřeny hlavní aktivity EFLM?

Zejména do vzdělávání, rozvoje dovedností a znalostí členů, do podpory stáží v mnoha laboratořích. Důležitou oblastí je podpora výzkumu v oblasti laboratorní diagnostiky, zavádění systémů kvality, vytváření mezinárodních doporučení, ale i prezentace našeho oboru, jako třeba prostřednictvím Labs day. EFLM prosazuje naše potřeby jak profesní, tak odborné na úrovni EU. Vydává svůj oficiální časopis – Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.

Jaké jsou praktické dopady účasti na národních úrovních?

Souvisí to s tím, jak silné jsou jednotlivé národní společnosti oboru, zda mají vytvořenu nějakou silnou organizaci typu naší České společnosti klinické biochemie ČLS JEP. V Evropě máme vazby na evropskou akreditaci z hlediska kvality, máme vazby na pracovní skupiny EU věnující se zdravotnictví, školství, ale i regulacím či postavení pracovníků ve zdravotnictví. Podstatné pro nás je členství EFLM v Biomedical Alliance, která vznikla kolem roku 2009 a sdružuje přibližně 40 evropských společností v oblasti medicíny a biomedicíny, například v oblasti onkologie a kardiologie. Biomedical Alliance je velmi silná organizace a vlivný partner v Bruselu. Je zřejmé, že když se velké organizace spojí, mohou vyvíjet mnohem efektivnější tlak při prosazování svých cílů.

Byl jste zvolen prezidentem výboru EFLM a od roku 2026 se stanete prezidentem této prestižní evropské organizace. Jak z tohoto nadhledu vypadá pohled do naší milé malé české kotliny?

Na evropské úrovni si v oboru stojíme lépe, než by se při velikosti české kotliny mohlo zdát a naše účast v EFLM tomu odpovídá. Česká společnost klinické biochemie patří mezi velké společnosti z hlediska EFLM, aktivně vystupuje a má řadu členů, kteří působí v různých orgánech a jednotlivých komisích – Daniel Rajdl, Jaroslav Racek, Drahomíra Springer, Aleš Kvasnička a další. Já sám jsem byl ve výboru EFLM devět let a teď jsem byl zvolen prezidentem výboru, takže šest let budu v čele řídicího orgánu této organizace. V EFLM má Česká republika velmi dobrý zvuk. Organizujeme tu konference Celme, v roce 2023 byla už pátá, a naší snahou je a věřím, že se to nakonec povede, uspořádat v roce 2027 EuroMedLab v Praze. Práce děláme hodně a výsledky tomu odpovídají.

Jana Jílková

Dialog 2024

Hlavním tématem a zároveň i mottem letošního Dialogu byla „Spolupráce bez hranic“. Novinkou nebyla otevřená hranice mezi Českem a Slovenskem, účastníci (bylo jich letos 160) i přednášející byli jako vždy z obou zemí (ale i z několika dalších). Mimo hranice naší velmi komfortní zóny, tam, kde má i lékařská péče jiný rozměr a nároky na ty, kteří ji poskytují, se pohybují Lékaři bez hranic. Na Dialog přijeli i jejich zástupci, promluvili tu o průběhu misí a zážitcích z nich. Tradičně velký prostor mělo na konferenci téma odborného vzdělávání a podpora mladých klinických biochemiků u nás i na Slovensku. Největší prostor byl věnován aktuálním otázkám automatizace a standardizace procesu, a to z mnoha různých úhlů pohledu. Alarmujícím tématem letošního Dialogu rozhodně byla problematika závislostí, a to nejen lékových. Blok Medicína v konzervativním prostředí v terénu přinesl například i značně neotřelý pohled na možnosti a limity laboratorní diagnostiky infekčních stavů. Závěr programu, okénko BC, patřil Beckman Coulter & Immunotech.

ECCMID 2024

Srdečně Vás tímto zveme na 34. ročník evropského kongresu klinické mikrobiologie a infekčních chorob ECCMID. Připojte se k nám na stánku A5 a objevte nejnovější pokroky v klinické mikrobiologii a diagnostice infekčních chorob.
Více informací naleznete zde

Vyhodnocení Movember 2023

Firma Beckman Coulter je již tradičně partnerem akcí věnujících se prevenci karcinomu prostaty. Charitativní běh RUN FOR MOVEMBER, kde naším partnerem byla laboratoř Spadia, zaznamenal letos rekordní účast.

Následovala řada lokálních kampaní napříč republikou, kde bylo přímo v laboratořích vyšetřeno přes 6000 mužů. Primárně vyšetřovaným testem bylo PSA.

Jaké byly výsledky? Z vyšetřených 6318 mužů bylo 620 vyhodnoceno jako pozitivní… to je 10 %, z nichž někteří byli na vyšetření poprvé v životě.

Někteří z nich byli odesláni přímo k urologovi, některá pracoviště ještě zvýšila diagnostickou přesnost záchytu vyhodnocením PHI indexu u mužů s pozitivním věkově specifickým PSA.

Zajímavé je věkové rozložení mužů. Největší počty vyšetřených mužů byly ve věkové kategorii do 55 let, zatímco nejvyšší počty pozitivit (ve vyšších věkových kategoriích až 20 %) se objevovaly ve věku nad 55 let. To je dobrým příslibem do budoucna – znamená to, že muži se zajímají o své zdraví s dostatečným předstihem, aby pro ně případný karcinom prostaty neznamenal ohrožení na životě.

Listopadem preventivní akce nekončí – v lednu se rozjíždí screeningový program na záchyt karcinomu prostaty, který je výsledkem několikaleté spolupráce ČSKB a ČUS. Tento screeningový program je založen na testu PSA a jak ukazují výše uvedené skutečnosti, má určitě smysl… stejně tak jako případné dovyšetření fPSA a p2PSA na základě indikace urologa…

Sérii preventivních akcí věnujících se mužskému zdraví jsme začali v listopadu během Run for Movember, symbolicky jí končíme Mezinárodním dnem žen… v příštím čísle přineseme novinky z oblasti ženského zdraví… a držme si palce, ať příští listopad je pouze charitativní akcí, kdy už žádný muž nebude potřebovat vyšetřit PSA, protože ho bude znát…

Musíme si pomáhat

Ne každý má štěstí, že se narodí zdráv anebo, že případné neduhy lze zcela vyléčit. Někdy je potřeba se s daným stavem smířit, přizpůsobit se okolnostem nebo hledat různé prostředky a pomůcky, jak dopady hendikepu zmírnit.

Takový je i příběh šestnáctileté Aničky, studentky střední zdravotnické školy. Anička se narodila s katecholaminergní polymorfní komorovou tachykardií (CPVT), která u ní byla diagnostikována v osmi letech po nečekaném kolapsu při návratu z hub. CPVT je dědičné onemocnění, které se manifestuje právě v dětském věku, typicky při zátěži. Onemocnění je naštěstí velmi vzácné, ale riziko náhlého úmrtí je vysoké. Anička je od stanovení diagnózy pod pravidelným drobnohledem motolských lékařů, nicméně její život a jejích nejbližších je tímto faktem ovlivněn. I přes úzkou spolupráci s lékaři a výbornou medikaci se v rámci bezpečnosti musela vyhýbat zátěžovým situacím. Tak i vcelku obyčejné aktivity spojené s námahou byly mamince a dvěma mladším sestrám na dlouhou dobu zapovězeny.

Určitou nadějí je v tomto případě věk pacienta, je jistá pravděpodobnost, že v dospělosti se potíže stabilizují. Další velký impulz však přineslo doporučení lékařů, aby se Aničce pořídil speciální defibrilátor. Ten sice onemocnění nevyléčí, ale sloužil by jako spolehlivá pojistka v případě akutní potřeby. Pro rodinu sice fajn zpráva, nicméně pořizovací cena byla pro samoživitelku tří dětí daleko za hranicemi možností. Řešení se však našlo. Příběh přes spolupracovnici z transfúzní stanice doputoval až do naší firmy Beckman Coulter ČR. Slovo dalo slovo a naše firma společně se sesterským Immunotechem daly potřebné prostředky dohromady a defibrilátor byl ve spolupráci s Červeným Křížem pořízen!

A jaká byla odezva? Plná štěstí, vděku a dojetí. První slovy Aničky byla: „Mami můžeme na Sněžku“.  A tak to skutečně je. Nyní probíhá fáze „tréninku“ a Anička s rodinou již pokořila kopce jako Kleť a Javořice, Sněžka je v plánu na léto. Žádná lanovka, pěkně z Pece až na vrchol po 16 km dlouhém okruhu! No a co na to říká maminka? Ta je nesmírně šťastná, je to pro ni velká psychická úleva, která je k nezaplacení. Tak přejeme pevné zdraví a ať to šlape!

Poděkování

Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat za finanční dar firmám IMMUNOTECH s.r.o. a BECKMAN COULTER. Díky jejich finančnímu daru mohl být se spoluprací s Červeným křížem se sídlem v Jindřichově Hradci zakoupen defibrilátor pro vážně nemocnou dceru zdravotní sestry pracující na oddělení hematologie a krevní transfúze.
K předání došlo v listopadu loňského roku na oddělení hematologie za krásné atmosféry plné dojetí a radosti.
Děkuji oběma firmám i za profesní spolupráci a přeji všem pevné zdraví.
Bc. Romana Stieblerová
vedoucí laborantka oddělení hematologie a krevní transfúze Jindřichův Hradec

Slavnostní „stříhání pásky“

Pod záštitou České společnosti klinické biochemie a Velvyslanectví USA v České republice bylo 21. března slavnostně otevřeno nové sídlo společnosti Beckman Coulter Česká republika. Slavnostní setkání začalo v nových prostorách společnosti a pokračovalo v rezidenci velvyslance USA v České republice.

Co se dělo na Chodově…

V novém sídle společnosti Beckman Coulter v Park Point na pražském Chodově hosty uvítal Ing. Vojtěch Drbohlav, generální ředitel Beckman Coulter pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Chorvatsko. Vysvětlil i důvody změny dosavadního sídla: „Když jsme se před rokem dozvěděli, že se máme stěhovat ze stávajícího objektu, vzali jsme to jako příležitost najít novější, zajímavější a pro nás vhodnější místo. Důležité bylo získat větší prostor pro demo laboratoř, kde můžeme ještě lépe organizovat školení a dále rozvíjet spolupráci s našimi zákazníky. Na stejném místě jsme potřebovali umístit i servis. Vhodné a velmi atraktivní prostory jsme našli tady, v chodovském Park Pointu. Nabídli nám tu i možnost mít servis a všechny ostatní funkce pod jednou střechou.“ S vítězným architektonickým návrhem a následně i realizací přišlo architektonické studio COSMO, které „beckmany“ zaujalo svými  zajímavými koncepcemi prostorového designu.

Po úvodních slovech, slavnostním stříhání pásky a přípitku proběhla komentovaná prohlídka kanceláří a showroomu.

…a co se odehrálo v rezidenci amerického ambasadora

Slavnostní program zahájil ve své rezidenci Bijan Sabet, velvyslanec USA v České republice. Na uvítanou řekl: „Vláda USA tuto vilu zakoupila před více než 75 lety a od té doby se zde uskutečnilo nespočet setkání, která vstoupila do historie. Mám radost, že tu mohu poblahopřát společnosti Beckman Coulter Česká republika k dnešnímu dni, kdy otevírá nové kanceláře a showroom a těší mě, že zde společně slavíme tento důležitý milník. Klíčovým aspektem reputace této společnosti jsou inovace a její kultura je známá úzkou spoluprací mezi partnery, jejímž cílem je překlenout propast mezi špičkovou technologií a klinickou praxí. Považuji za privilegium být tady, obklopen vámi všemi, kteří sdílíte nadšení pro vědecký pokrok a zlepšování života lidí.“

Po úvodním slovu následovalo vystoupení MUDr. Toma Philippa, Ph.D., MBA místopředsedy zdravotnického výboru Poslanecké sněmovny PČR. „Firmy Beckman Coulter si velmi vážím.“ Připomněl, že obchodní partnerství není jenom o nejlevnějším výrobku nebo nejlevnější dodávce, ale i o tom, od koho se nakupuje, s jakou zárukou kvality a budoucí spolupráce.

Poděkováním za pozvání do sídla amerického ambasadora zahájil své vystoupení Ing. Mgr. Jiří Pecina, MBA, MHA, 1. místopředseda správní rady Asociace pro digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb v ČR. Podle něj je Beckman Coulter společností razící zásadu, že správně uvedená a provedená digitalizace zlepšuje život personálu ve zdravotnických zařízeních, ale i šetří peníze až na úroveň státu. Inženýr Pecina se účastnil i prohlídky nových prostor firmy a udělaly na něj velmi pozitivní dojem. „Vy přemýšlíte i nad tím, že je lepší školit personál přímo u vás a máte skvělou praxi. Viděl jsem váš internacionální tým na zákaznické podpoře, což je známka faktu, že jste České republice dali velkou důvěru v to, že můžete odsud řídit i v jiných zemích operace a zákaznický servis, máte ho skvělý. Pro nás je globální partner s lokálním dotekem nesmírně důležitý,“ zdůraznil Ing. Pecina.

Trojici vystoupení gratulantů uzavřel prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze. „Dnes začíná nová etapa společnosti Beckman Coulter ČR, a to v nových  prostorech s novými možnostmi školení a zároveň stávajícím velmi zkušeným týmem. Dominance společnosti, zejména v oblasti v oblasti hematologie, přerostla do komplexní laboratorní diagnostiky vysoké kvality. Do oblasti life science přispěla například metodami molekulární biologie. Vedle analytických přístupů různých forem je třeba zmínit i otázku řízení procesů pomocí moderních informatických systémů, které řídí nejen procesy uvnitř analytických systémů a napříč nimi, ale jsou i schopny komunikovat se současnými a budoucími prostředky telemedicíny. Řada z nás zná jejich přístroje z vlastní praxe. Víme, že jsou velmi kvalitní, můžeme se na ně spolehnout. Vážíme si i zázemí firmy, její podpory a servisu pro nás. Firmě Beckman Coulter přeji, ať se jí v nových prostorech daří rozvíjet laboratorní medicínu a komunikaci s partnery nejen u nás, ale i v zahraničí. A ať se jí daří stejně jako dosud,“ popřál „beckmanům“ profesor Zima.

Jana Jílková

DIALOG 2024

V termínu 21.–23. 4. 2024 se uskuteční v OREA Resort Santon****, Přístavní 1064/38, Brno–Bystrc tradiční odborná konference DIALOG 2024.

Letos s těmito programovými bloky:

  • Svět bez hranic
  • Vzdělávání
  • Automatizace a standardizace procesu
  • Medicína v konzervativním prostředí a v terénu
  • Léky, drogy, závislost
  • Změna jako motivace

Registrovat se můžete na přímo zde.

Aktuální program konference naleznete na stránkách pořadatelské společnosti EEZY Events & Education.

Světluška 2024

Společnost Beckman Coulter a Immunotech podporují Světlušku již od roku 2017. Ani tento rok nebude výjimkou. V tomto roce se poběží v 7-mi městech po celé České republice. Beckman Coulter plánuje společný běh z pražského Výstaviště ve Stromovce. Srdečně Vás tímto zveme dne 25. 4 .2024 na pražské Výstaviště ve Stromovce. Pokud najdete chvíli, přidejte se k nám. Společně tak uděláme něco pro dobrou věc.

IFCC Dubai 2024

Toto je poprvé, co se WorldLab koná na Blízkém východě a spojuje odborníky z celého světa v jednom z nejživějších a technologicky nejvyspělejších měst na světě – Dubaji.

Další informace ohledně konference IFCC WorldLab 2024 lze nalézt na webových stránkách kongresu: www.dubai2024.org

DxC 500 AU

Beckman Coulter Diagnostics představil svůj nový automatizovaný biochemický analyzátor DxC 500 AU v rámci konference Medlab v Dubaji, která se koná v termínu 5. až 8. února 2024.

Jedná se o plně automatizovaný biochemický analyzátor s „random access“ přístupem, přednostním zpracování urgentních vzorků a možností vkládat reagencie za chodu. DxC 500 AU nabízí široké portfolio testů. Díky společným reagenciím a propracovaným protokolům testů  poskytuje ekvivalentní výsledky napříč platformami BC.

Biochemický analyzátor DxC 500 AU byl vyhodnocen podle metodiky Six Sigma. U hodnocených testů byl prokázán vynikající výkon. Sigma-metrická analýza ukázala, že analyzátor plní nebo překračuje přísná specifika daná požadavky dle CLIA 2024.

DxC 500 AU se vyznačuje jednoduchým intuitivním ovládáním, účelností a efektivním výkonem pro laboratoře menšího a středního laboratorního segmentu. Kromě provozních výhod analyzátor DxC 500 AU pozitivně ovlivňuje péči o pacienty prostřednictvím vysokého standardu kvality širokého portfolia testů.

Více informací naleznete na stránkách https://www.beckmancoulter.com/en/products/chemistry/dxc-500-au-chemistry-analyzer