Skip to main content

KONTAKT

KONTAKT


Beckman Coulter Česká republika s.r.o.

Sídlo a adresa pro fakturaci

Radiová 1, 102 00 Praha 10 – Hostivař


Korespondenční adresa

V Parku 2316/12, 148 00 Praha 11 – Chodov

Tel.: +420 272 017 999


IČO

28233492

DIČ

CZ28233492


Bankovní spojení

UniCredit Bank Czech Republic a.s.

Číslo účtu

IBAN

SWIFT

2111331880/2700

CZ8027000000002111331880

BACXCZPP


Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 134167

Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o.

Sídlo a adresa pre fakturáciu

Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

Tel.: +421 905 374 306


IČO

35683546

IČ DPH

SK2020339255


Bankovní spojení

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

Šancová 1/A, 815 63 Bratislava

BIC

IBAN

UNCRSKBX

SK86 1111 0000 0000 2546 7758


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel s.r.o., vložka č. 10367/B