Skip to main content

NEWSLETTER


Význam EFLM je v síle spojení

„I na evropské úrovni si v oboru stojíme lépe, než by se při velikosti české kotliny mohlo zdát, a naše účast v EFLM tomu odpovídá,“ říká prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., dr.h.c., přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Na konferenci DIALOG 2024 jste hovořil o plánech a aktivitách EFLM. Jak byte tuto organizaci představil?

Zkratka EFLM znamená The European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Organizace vznikla v roce 2007 spojením dvou evropských asociací Forum of European Societies of Clinical Chemistry (FESCC) a European Communities Confederation of Clinical Chemistry (EC4). Sdružuje národní organizace z oblasti klinické biochemie a laboratorní medicíny ze 42 zemí a má více než 30 000 členů. Jsou tam zastoupeny všechny evropské země a také Gruzie, Arménie a Ázerbájdžán, není tam jen Bělorusko, Moldavsko a Malta. EFLM je v současné době hlavním představitelem laboratorní diagnostiky v Evropě, je součástí Biomedical Alliance a součástí IFCC, což je Mezinárodní asociace klinické chemie a laboratorní medicíny.

Kam jsou zaměřeny hlavní aktivity EFLM?

Zejména do vzdělávání, rozvoje dovedností a znalostí členů, do podpory stáží v mnoha laboratořích. Důležitou oblastí je podpora výzkumu v oblasti laboratorní diagnostiky, zavádění systémů kvality, vytváření mezinárodních doporučení, ale i prezentace našeho oboru, jako třeba prostřednictvím Labs day. EFLM prosazuje naše potřeby jak profesní, tak odborné na úrovni EU. Vydává svůj oficiální časopis – Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.

Jaké jsou praktické dopady účasti na národních úrovních?

Souvisí to s tím, jak silné jsou jednotlivé národní společnosti oboru, zda mají vytvořenu nějakou silnou organizaci typu naší České společnosti klinické biochemie ČLS JEP. V Evropě máme vazby na evropskou akreditaci z hlediska kvality, máme vazby na pracovní skupiny EU věnující se zdravotnictví, školství, ale i regulacím či postavení pracovníků ve zdravotnictví. Podstatné pro nás je členství EFLM v Biomedical Alliance, která vznikla kolem roku 2009 a sdružuje přibližně 40 evropských společností v oblasti medicíny a biomedicíny, například v oblasti onkologie a kardiologie. Biomedical Alliance je velmi silná organizace a vlivný partner v Bruselu. Je zřejmé, že když se velké organizace spojí, mohou vyvíjet mnohem efektivnější tlak při prosazování svých cílů.

Byl jste zvolen prezidentem výboru EFLM a od roku 2026 se stanete prezidentem této prestižní evropské organizace. Jak z tohoto nadhledu vypadá pohled do naší milé malé české kotliny?

Na evropské úrovni si v oboru stojíme lépe, než by se při velikosti české kotliny mohlo zdát a naše účast v EFLM tomu odpovídá. Česká společnost klinické biochemie patří mezi velké společnosti z hlediska EFLM, aktivně vystupuje a má řadu členů, kteří působí v různých orgánech a jednotlivých komisích – Daniel Rajdl, Jaroslav Racek, Drahomíra Springer, Aleš Kvasnička a další. Já sám jsem byl ve výboru EFLM devět let a teď jsem byl zvolen prezidentem výboru, takže šest let budu v čele řídicího orgánu této organizace. V EFLM má Česká republika velmi dobrý zvuk. Organizujeme tu konference Celme, v roce 2023 byla už pátá, a naší snahou je a věřím, že se to nakonec povede, uspořádat v roce 2027 EuroMedLab v Praze. Práce děláme hodně a výsledky tomu odpovídají.

Jana Jílková