Skip to main content

NEWSLETTER


Dobrovolnická akce v chráněné přírodní rezervaci

Oddělení zákaznické podpory Beckman Coulter Česká republika uspořádalo dne 16. května 2024 v chráněné přírodní rezervaci „Česká krajina o.p.s.“ v Milovicích dobrovolnickou akci.

Oddělení zákaznické podpory Beckman Coulter Česká republika uspořádalo dne 16. května 2024 v chráněné přírodní rezervaci „Česká krajina o.p.s.“ v Milovicích dobrovolnickou akci. Tato akce probíhá již třetím rokem a zúčastnili se jí kolegové z Beckman Coulter a Immunotech. Nezisková organizace „Česká krajina“ odstartovala před deseti lety unikátní projekt navracení zubrů, divokých koní a praturských krav, které jsou od pradávna nedílnou součástí evropské přírody, zpět do české a evropské krajiny. Díky pastvě těchto zvířat se změnila tvář krajiny a byly obnoveny vzácné druhy rostlin a hmyzu.

Naše dobrovolnická práce spočívala v pomoci s vyčištěním části rezervace od invazních rostlin, které nepatří do jídelníčku zvířat chovaných v rezervaci, a v úklidu steliva z okolí návštěvnické stezky. A tak mohli být na krátký okamžik i zaměstnanci Beckman Coulter a Immunotech součástí tohoto unikátního projektu, který významnou měrou přispívá k návratu původních druhů zvířat a rostlin do naší krajiny a má velmi pozitivní dopad na adaptaci krajiny na změnu klimatu.

Projekt již získal řadu ocenění. Mimo jiné cenu udržitelného rozvoje v kategorii Climate Change za splnění globálních cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Navzdory tomu neustále čelí tlakům a překážkám ze strany různých zájmových skupin, které by oblast chtěly využívat pro vlastní zisk. Jakákoli pomoc je proto vřele vítána. Více o projektu a jak můžete pomoci se dozvíte na stránkách organizace https://www.ceska-krajina.cz/podporte-nas/ .

Je to opravdu úžasný projekt a stojí za to ho udržet naživu.