Skip to main content

Antibody

Protilátkové testy Access Sars-Cov-2 

Protilátkové testy Access Sars-Cov-2 IgG na identifikaci protilátek proti koronaviru hrají důležitou roli při pochopení míry imunity, kterou si jednotlivec vyvinul proti SARS-CoV-2 (může pomoci identifikovat osoby, které byly infikovány nebo u kterých se již vyvinula imunitní odpověď proti virům či případně identifikuje osoby, které ještě nebyly vystaveny SARS CoV 2 a/nebo se u nich ještě nevyvinula imunitní odpověď na virus).

Testy Access SARS-CoV-2 IgG jsou namířeny proti S-proteinu viru, který je kritický pro virové funkce a předběžné studie ukazují, že infikovaní jedinci si vytvářejí protilátky proti tomuto proteinu.

Beckman Coulter nabízí jak stanovení SARS-CoV-2 IgM, tak kvantitativní variantu testu SARS-CoV-2 IgG. Aktuálně nejnovější testy Access SARS-CoV-2 IgG (1st IS) – které jsou navrženy jako plně kvantitativní imunochemické testy měřící hladinu protilátek SARS-Cov-2 IgG v pacientských vzorcích a poskytují číselný výsledek v jednotkách (IU/mL) v rozsahu od 8 do 1800 IU/mL. Jednotky IU/ml jsou navázány na první mezinárodní standard WHO lidských IgG proti SARS-CoV-2, kód NIBSC 20/136. Díky tomu lze validně sledovat změny sérových hladin těchto protilátek v čase.

UNIKÁTNÍ TEST PRO STANOVENÍ NEUTRALIZAČNÍCH PROTILÁTEK (ELISA)

Souprava SARS–CoV–2 ProtectAbility EIA umožňuje určit hladinu ochranných protilátek proti koronaviru (tzv. neutralizačních protilátek)  a odlišit je od těch, které přímou ochranu neposkytují.

Souprava se tak dá s úspěchem použít na hodnocení účinnosti imunitní odpovědi po očkování a předchozí infekci virem, případně ověření nejednoznačných nebo podezřelých výsledků získaných testem na základě jiného principu nebo místo náročné virus-neutralizační eseje – Virus Neutralization Test (VNT).

Testy v nabídce:

Access SARS-CoV-2 IgM

C58957 SARS-CoV-2 IgM 2×100
C58958 SARS-CoV-2 IgM cal.
C58959 SARS-CoV-2 IgM QC

ACCESS SARS-CoV-2 IgG (1st IS)

C74339 ACCESS SARS-CoV-2 IgG (1st IS)
C74340 ACCESS SARS-CoV-2 IgG (1st IS) Calibrators         
C74341 ACCESS SARS-CoV-2 IgG (1st IS) QC         

SARS-CoV-2 ProtectAbility EIA

C77994 SARS-CoV-2 ProtectAbility EIA (96-jamek)    

Pro více informací, kontaktujte prosím naše obchodní zástupce.

Stáhněte si informační brožuru nového testu (SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 ProtectAbility EIA).

phi

Index zdraví prostaty (PHI)

Karcinom prostaty (KP) patří mezi jedno z nejčastějších zhoubných nádorových onemocnění mužů v ČR a tvoří asi 4 % všech nádorů. V ČR je incidence přibližně 1:1000 a stoupá s věkem (1). Diagnostika zahrnuje vyšetření per rectum, které obsáhne sice jen třetinu povrchu prostaty, ale slouží jako metoda prvního záchytu. Velmi důležitou roli při diagnostice KP hraje laboratorní diagnostika a prostatický sérový antigen (PSA). Pro první záchyt karcinomů prostaty se používá sérového stanovení PSA, případně poměru volné izoformy PSA (fPSA) ku celkovému PSA (%fPSA) v séru pacienta (2-5).

PSA je prakticky jediný orgánově specifický nádorový marker, ale přesto svou sensitivitou a specificitou nevyhovuje optimální diagnostice. Seznam markerů byl v nedávné době rozšířen o [-2]proPSA, izoformu volného PSA, která je velice specifická pro rakovinu prostaty (viz obr. 1 – zastoupení PSA v séru). Kombinací výsledků tří kvantitativních imunoanalýz – celkového PSA (tPSA), volného PSA (fPSA) a [-2] proPSA (p2PSA) do jediného numerického skóre- tzv. Indexu zdraví prostaty (PHI) – získáme skóre, které signifikantně zvyšuje klinický přínos PSA laboratorní diagnostiky (6).

Obr. 1. Přibližné zastoupení forem PSA v séru s koncentrací PSA 4 – 10 ng/mL.

Index zdraví prostaty (PHI) totiž velice dobře koreluje s Gleason skóre (hodnotí stupeň diferenciace nádorů prostaty; viz obr.2 – korelace PSA markerů s GS), výrazně zvyšuje klinickou specificitu detekce rakoviny prostaty, umožňuje zhodnotit riziko pro jednotlivého pacienta a snížit počet biopsií a rebiopsií prostaty (7). 

Obr. 2. Korelace PSA markerů dle Gleason skóre (8).

Umožňuje také urychlit diagnostiku u nemocných s vysokou hodnotou PHI s předchozí negativní biopsií (7, 9). PHI index je možné zároveň úspěšně využít v režimu aktivní surveillance nebo watchful waiting v souladu se současným trendem léčby nízce rizikového KP (10).


Klinický přínos indexu PHI byl potvrzen i celou řadou studií, jako např. studie publikovaná v Prostate Cancer and Prostatic Diseases (11). V současné době lze nalézt v literatuře více jak 4200 publikací s tématikou PHI (Prostate Health Index) a toto číslo neustále roste (12). 

Stáhněte si níže přehled odborné literatury (PUBLISHED SCIENTIFIC EVIDENCE ON THE
USE OF PROSTATE HEALTH INDEX) ukazující použití PHI v klinické praxi.

Níže uvádíme přehled laboratorních pracovišť, která stanovení provádějí:

SPADIA LAB a.s., PREVEDIG medical s.r.o., Krajská Zdravotní a.s., AeskuLab k.s., CITYLAB spol. s.r.o., EUC Klinika Plzeň s.r.o., Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Plzeň, Fakultní nemocnice v Motole, IFCOR – KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o., Krevní centrum s.r.o., Laboratoře AGEL a.s., MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Brno, MeDiLa spol. s r.o., MMN, a.s. Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s., Nemocnice Blansko, Nemocnice Kyjov, Nemocnice Podlesí a.s. Třinec, Nemocnice Znojmo, NL – BioLAB s.r.o., Oblastní nemocnice Náchod a.s., SMN a.s., Synlab czech s.r.o., Thomayerova nemocnice, Uherskohradišťská nemocnice a.s., Vaše laboratoře s.r.o., Všeobecná fakultní nemocnice Praha.  

Literatura:
1) https://www.uroweb.cz/index.php?pg=dg–nadory-prostaty–epidemiologie-ceska-republika–vyvoj-prevalence; ISSN 1804-6371
2) Walsh AL, Considine SW, Thomas AZ, Lynch TH, Manecksha RP. Digital rectal examination in primary care is important for early detection of prostate cancer: a retrospective cohort analysis study. Br J Gen Pract. 2014; 64(629): e783–e787.
3) Mikolajczyk SD, Catalona WJ, Evans CL, et al. Proenzyme forms of prostate specific antigen in serum improve the detection of prostate cancer. Clin Chem 2004; 50(6): 1017–1025.
4) Catalona WJ, Smith DS, Wolfert RL, et al. Evaluation of percentage of free serum prostate-specific antigen to improve specificity of prostate cancer screening. JAMA 1995; 274: 1214–20.
5) Catalona WJ, Southwick PC, Slawin KM, et al. Comparison of percent free PSA, PSA density, and age-specific PSA cutoffs for prostate cancer detection and staging. Urology 2000; 56: 255–60
6) Catalona WJ, Partin AW, Sanda MG, et al. A multicenter study of [-2]pro-prostate specific antigen combined with prostate specific antigen and free prostate specific antigen for prostate cancer detection in the 2.0 to 10.0 ng/ml prostate specific antigen range [published correction appears in J Urol. 2011 Jul;186(1):354]. J Urol. 2011;185(5):1650–1655.
7) Lamy PJ, Allory Y, Gauchez AS, Asselain B, Beuzeboc P, de Cremoux P, Fontugne J, Georges A, Hennequin C, Lehmann-Che J, Massard C, Millet I, Murez T, Schlageter MH, Rouvière O, Kassab-Chahmi D, Rozet F, Descotes JL, Rébillard X. Prognostic Biomarkers Used for Localised Prostate Cancer Management: A Systematic Review. Eur Urol Focus. 2018 Dec; 4(6): 790-803. doi: 10.1016/j.euf.2017.02.017.
8) Radka Fuchsova, Ondrej Topolcan, Jindra Windrichova, Milan Hora, Radek Kucera, Olga Dolejsova, Ladislav Pecen, Petr Kasik. Poster: Clinical utility of markers in early detection of prostate cancer
9) NCCN Guidelines Version 1.2018, Prostate Cancer Early Detection, National Comprehensive Cancer Network, 2018.
10) Dolejsova O, Kucera R, Fuchsova R, Topolcan O, Svobodova H, Hes O, Eret V, Pecen L, Hora M. The Ability of Prostate Health Index (PHI) to Predict Gleason Score in Patients With Prostate Cancer and Discriminate Patients Between Gleason Score 6 and Gleason Score Higher Than 6-A Study on 320 Patients After Radical Prostatectomy. Technol Cancer Res Treat. 2018 Jan 1;17:1533033818787377.
11) White J, Shenoy BV, Tutrone RF, Karsh LI, Saltzstein DR, Harmon WJ, Broyles DL, Roddy TE, Lofaro LR, Paoli CJ, Denham D, Reynolds MA. Clinical utility of the Prostate Health Index (phi) for biopsy decision management in a large group urology practice setting. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2018 Apr; 21(1): 78–84.
12) PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/)

sarscov2ag

Protilátkové testy Sars-Cov-2 

Protilátkové testy Access Sars-Cov-2 IgG na identifikaci protilátek proti koronaviru hrají důležitou roli při pochopení míry imunity, kterou si jednotlivec vyvinul proti SARS-CoV-2 (může pomoci identifikovat osoby, které byly infikovány nebo u kterých se již vyvinula imunitní odpověď proti virům či případně identifikuje osoby, které ještě nebyly vystaveny SARS CoV 2 a/nebo se u nich ještě nevyvinula imunitní odpověď na virus).

Testy Access SARS-CoV-2 IgG jsou namířeny proti S-proteinu viru, který je kritický pro virové funkce a předběžné studie ukazují, že infikovaní jedinci si vytvářejí protilátky proti tomuto proteinu.

Beckman Coulter nabízí jak stanovení SARS-CoV-2 IgM, tak kvantitativní variantu testu SARS-CoV-2 IgG. Aktuálně nejnovější testy Access SARS-CoV-2 IgG (1st IS) – které jsou navrženy jako plně kvantitativní imunochemické testy měřící hladinu protilátek SARS-Cov-2 IgG v pacientských vzorcích a poskytují číselný výsledek v jednotkách (IU/mL) v rozsahu od 8 do 1800 IU/mL. Jednotky IU/ml jsou navázány na první mezinárodní standard WHO lidských IgG proti SARS-CoV-2, kód NIBSC 20/136. Díky tomu lze validně sledovat změny sérových hladin těchto protilátek v čase.

UNIKÁTNÍ TEST PRO STANOVENÍ NEUTRALIZAČNÍCH PROTILÁTEK (ELISA)

Souprava SARS–CoV–2 ProtectAbility EIA umožňuje určit hladinu ochranných protilátek proti koronaviru (tzv. neutralizačních protilátek)  a odlišit je od těch, které přímou ochranu neposkytují.

Souprava se tak dá s úspěchem použít na hodnocení účinnosti imunitní odpovědi po očkování a předchozí infekci virem, případně ověření nejednoznačných nebo podezřelých výsledků získaných testem na základě jiného principu nebo místo náročné virus-neutralizační eseje – Virus Neutralization Test (VNT).

Testy v nabídce:

Access SARS-CoV-2 IgM

C58957 SARS-CoV-2 IgM 2×100
C58958 SARS-CoV-2 IgM cal.
C58959 SARS-CoV-2 IgM QC

ACCESS SARS-CoV-2 IgG (1st IS)

C74339 ACCESS SARS-CoV-2 IgG (1st IS)
C74340 ACCESS SARS-CoV-2 IgG (1st IS) Calibrators         
C74341 ACCESS SARS-CoV-2 IgG (1st IS) QC         

SARS-CoV-2 ProtectAbility EIA

C77994 SARS-CoV-2 ProtectAbility EIA (96-jamek)    

Pro více informací, kontaktujte prosím naše obchodní zástupce.

Stáhněte si informační brožuru nového testu (SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 ProtectAbility EIA).

TDM

Terapeutické monitorování léčiv (TDM) – zajišťuje sledováním hladin léčiv v krvi maximální účinnost léčby a za současného snížení nežádoucích účinků. Beckman Coulter nabízí komplexní nabídku terapeutického monitorování léků a drog s využitím osvědčených testů SYVA® Enzyme Multiplied Immunoassay Technique (EMIT®).

Jedná se o homogenní kompetitivní imunoanalýzu v rámci které dochází ke kompetici mezi konkrétním léčivem ve vzorku a léčivem značeným enzymem glukóza-6-fosfát dehydrogenáza (G6PDH) pro vazebná místa protilátky.

Protože aktivita enzymu klesá po navázání na protilátku, měří se koncentrace léčiva z hlediska aktivity enzymu. Aktivní enzym převádí nikotinamidadeninindinukleotid (NAD) na NADH – redukovanou formu NAD – což vede ke změně absorbance, která se měří spektrofotometricky při 340 nm. Endogenní G6PDH v séru neinterferuje, protože koenzym NAD funguje pouze s bakteriálním (tj. Leuconostoc mesenteroides) enzymem použitým v testu.

Klíčové vlastnosti:

› Reagencie, kontroly a kalibrátory připravené k okamžitému použití

› AU  reagencie s čárovým kódem

› Návaznost kalibrátorů a kontrol na zlatý standard GC-MS

› Možnost testování séra, plazmy nebo moči

› Široké spektrum analytů

Tabulka I. Reagencie pro sledování TDM.

Tabulka II. Reagencie pro sledováni drog.

Movember

Movember

Stejně jako v minulých letech, tak i letos se Beckman Coulter připojil k charitativní aktivitě Movember, která probíhá každoročně v průběhu měsíce listopad a je zaměřena především na prevenci karcinomu prostaty (KP). 

Karcinom prostaty (KP) patří mezi jedno z nejčastějších zhoubných nádorových onemocnění mužů v ČR a tvoří asi 4 % všech nádorů. V ČR je incidence přibližně 1:1000 a stoupá s věkem (1). Diagnostika zahrnuje vyšetření per rectum, které obsáhne sice jen třetinu povrchu prostaty, ale slouží jako metoda prvního záchytu. Velmi důležitou roli při diagnostice KP hraje laboratorní diagnostika a prostatický sérový antigen (PSA). Pro první záchyt karcinomů prostaty se používá sérového stanovení PSA, případně poměru volné izoformy PSA (fPSA) ku celkovému PSA (%fPSA) v séru pacienta (2-5).

PSA je prakticky jediný orgánově specifický nádorový marker, ale přesto svou sensitivitou a specificitou nevyhovuje optimální diagnostice. Seznam markerů byl v nedávné době rozšířen o [-2]proPSA, izoformu volného PSA, která je velice specifická pro rakovinu prostaty (viz obr. 1 – zastoupení PSA v séru). Kombinací výsledků tří kvantitativních imunoanalýz – celkového PSA (tPSA), volného PSA (fPSA) a [-2] proPSA (p2PSA) do jediného numerického skóre- tzv. Indexu zdraví prostaty (PHI) – získáme skóre, které signifikantně zvyšuje klinický přínos PSA laboratorní diagnostiky (6).

Obr. 1. Přibližné zastoupení forem PSA v séru s koncentrací PSA 4 – 10 ng/mL.

Index zdraví prostaty (PHI) totiž velice dobře koreluje s Gleason skóre (hodnotí stupeň diferenciace nádorů prostaty; viz obr.2 – korelace PSA markerů s GS), výrazně zvyšuje klinickou specificitu detekce rakoviny prostaty, umožňuje zhodnotit riziko pro jednotlivého pacienta a snížit počet biopsií a rebiopsií prostaty (7). 

Obr. 2. Korelace PSA markerů dle Gleason skóre (8).

Umožňuje také urychlit diagnostiku u nemocných s vysokou hodnotou PHI s předchozí negativní biopsií (7, 9). PHI index je možné zároveň úspěšně využít v režimu aktivní surveillance nebo watchful waiting v souladu se současným trendem léčby nízce rizikového KP (10).


Klinický přínos indexu PHI byl potvrzen i celou řadou studií, jako např. studie publikovaná v Prostate Cancer and Prostatic Diseases (11). V současné době lze nalézt v literatuře více jak 4200 publikací s tématikou PHI (Prostate Health Index) a toto číslo neustále roste (12). 

Stáhněte si níže přehled odborné literatury (PUBLISHED SCIENTIFIC EVIDENCE ON THE
USE OF PROSTATE HEALTH INDEX) ukazující použití PHI v klinické praxi.

Níže uvádíme přehled laboratorních pracovišť, která stanovení provádějí:

SPADIA LAB a.s., PREVEDIG medical s.r.o., Krajská Zdravotní a.s., AeskuLab k.s., CITYLAB spol. s.r.o., EUC Klinika Plzeň s.r.o., Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Plzeň, Fakultní nemocnice v Motole, IFCOR – KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o., Krevní centrum s.r.o., Laboratoře AGEL a.s., MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Brno, MeDiLa spol. s r.o., MMN, a.s. Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s., Nemocnice Blansko, Nemocnice Kyjov, Nemocnice Podlesí a.s. Třinec, Nemocnice Znojmo, NL – BioLAB s.r.o., Oblastní nemocnice Náchod a.s., SMN a.s., Synlab czech s.r.o., Thomayerova nemocnice, Uherskohradišťská nemocnice a.s., Vaše laboratoře s.r.o., Všeobecná fakultní nemocnice Praha.  

Literatura:
1) https://www.uroweb.cz/index.php?pg=dg–nadory-prostaty–epidemiologie-ceska-republika–vyvoj-prevalence; ISSN 1804-6371
2) Walsh AL, Considine SW, Thomas AZ, Lynch TH, Manecksha RP. Digital rectal examination in primary care is important for early detection of prostate cancer: a retrospective cohort analysis study. Br J Gen Pract. 2014; 64(629): e783–e787.
3) Mikolajczyk SD, Catalona WJ, Evans CL, et al. Proenzyme forms of prostate specific antigen in serum improve the detection of prostate cancer. Clin Chem 2004; 50(6): 1017–1025.
4) Catalona WJ, Smith DS, Wolfert RL, et al. Evaluation of percentage of free serum prostate-specific antigen to improve specificity of prostate cancer screening. JAMA 1995; 274: 1214–20.
5) Catalona WJ, Southwick PC, Slawin KM, et al. Comparison of percent free PSA, PSA density, and age-specific PSA cutoffs for prostate cancer detection and staging. Urology 2000; 56: 255–60
6) Catalona WJ, Partin AW, Sanda MG, et al. A multicenter study of [-2]pro-prostate specific antigen combined with prostate specific antigen and free prostate specific antigen for prostate cancer detection in the 2.0 to 10.0 ng/ml prostate specific antigen range [published correction appears in J Urol. 2011 Jul;186(1):354]. J Urol. 2011;185(5):1650–1655.
7) Lamy PJ, Allory Y, Gauchez AS, Asselain B, Beuzeboc P, de Cremoux P, Fontugne J, Georges A, Hennequin C, Lehmann-Che J, Massard C, Millet I, Murez T, Schlageter MH, Rouvière O, Kassab-Chahmi D, Rozet F, Descotes JL, Rébillard X. Prognostic Biomarkers Used for Localised Prostate Cancer Management: A Systematic Review. Eur Urol Focus. 2018 Dec; 4(6): 790-803. doi: 10.1016/j.euf.2017.02.017.
8) Radka Fuchsova, Ondrej Topolcan, Jindra Windrichova, Milan Hora, Radek Kucera, Olga Dolejsova, Ladislav Pecen, Petr Kasik. Poster: Clinical utility of markers in early detection of prostate cancer
9) NCCN Guidelines Version 1.2018, Prostate Cancer Early Detection, National Comprehensive Cancer Network, 2018.
10) Dolejsova O, Kucera R, Fuchsova R, Topolcan O, Svobodova H, Hes O, Eret V, Pecen L, Hora M. The Ability of Prostate Health Index (PHI) to Predict Gleason Score in Patients With Prostate Cancer and Discriminate Patients Between Gleason Score 6 and Gleason Score Higher Than 6-A Study on 320 Patients After Radical Prostatectomy. Technol Cancer Res Treat. 2018 Jan 1;17:1533033818787377.
11) White J, Shenoy BV, Tutrone RF, Karsh LI, Saltzstein DR, Harmon WJ, Broyles DL, Roddy TE, Lofaro LR, Paoli CJ, Denham D, Reynolds MA. Clinical utility of the Prostate Health Index (phi) for biopsy decision management in a large group urology practice setting. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2018 Apr; 21(1): 78–84.
12) PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/)

hsTnI

Access hsTnI

Souprava Beckman Coulter Access hsTnI je vysoce citlivý a přesný test s minimální variabilitou a vysokou reprodukovatelností. Těchto nadstandardních analytických parametrů bylo dosaženo mimo jiné použitím zcela nových magnetických částic s uniformním povrchem, jež redukují citlivost stanovení k nespecifickým vazbám. Současným využitím protilátek nové generace, které signifikantně redukují interference známých heterofilních protilátek, tak vznikla souprava vyhovující současným vysokým nárokům na laboratorní vyšetřování infarktu myokardu.

Souprava je v souladu s kardiologickými doporučeními, vyznačuje se vysokou analytickou a funkční senzitivitou a samozřejmostí je stanovení cut-off hodnot specifických pro muže a ženy. Vysoce nastavená laťka kvality byla potvrzena jak CE značkou, tak obdrženým schválením FDA 501(k).

Schéma 1h RULE-OUT algoritmu

 Informace pro objednání:

B52699Access hsTnI reagent (2 reagent packs, 50 tests/pack)
B52700Access hsTnI calibrators (1 vial/level – S0-S2: 1.5 mL/vial; S3-S6: 1 mL/vial)

 Více informací naleznete také na stránkách beckmancoulter.com/hsTnI

 Stáhněte si přehled odborné literatury věnované hsTnI.

Access Sars-Cov-2 IgG

Protilátkové testy Sars-Cov-2 

Protilátkové testy Access Sars-Cov-2 IgG na identifikaci protilátek proti koronaviru hrají důležitou roli při pochopení míry imunity, kterou si jednotlivec vyvinul proti SARS-CoV-2 (může pomoci identifikovat osoby, které byly infikovány nebo u kterých se již vyvinula imunitní odpověď proti virům či případně identifikuje osoby, které ještě nebyly vystaveny SARS CoV 2 a/nebo se u nich ještě nevyvinula imunitní odpověď na virus).

Testy Access SARS-CoV-2 IgG jsou namířeny proti S-proteinu viru, který je kritický pro virové funkce a předběžné studie ukazují, že infikovaní jedinci si vytvářejí protilátky proti tomuto proteinu.

Beckman Coulter nabízí jak stanovení SARS-CoV-2 IgM, tak kvantitativní variantu testu SARS-CoV-2 IgG. Aktuálně nejnovější testy Access SARS-CoV-2 IgG (1st IS) – které jsou navrženy jako plně kvantitativní imunochemické testy měřící hladinu protilátek SARS-Cov-2 IgG v pacientských vzorcích a poskytují číselný výsledek v jednotkách (IU/mL) v rozsahu od 8 do 1800 IU/mL. Jednotky IU/ml jsou navázány na první mezinárodní standard WHO lidských IgG proti SARS-CoV-2, kód NIBSC 20/136. Díky tomu lze validně sledovat změny sérových hladin těchto protilátek v čase.

UNIKÁTNÍ TEST PRO STANOVENÍ NEUTRALIZAČNÍCH PROTILÁTEK (ELISA)

Souprava SARS–CoV–2 ProtectAbility EIA umožňuje určit hladinu ochranných protilátek proti koronaviru (tzv. neutralizačních protilátek)  a odlišit je od těch, které přímou ochranu neposkytují.

Souprava se tak dá s úspěchem použít na hodnocení účinnosti imunitní odpovědi po očkování a předchozí infekci virem, případně ověření nejednoznačných nebo podezřelých výsledků získaných testem na základě jiného principu nebo místo náročné virus-neutralizační eseje – Virus Neutralization Test (VNT).

Testy v nabídce:

Access SARS-CoV-2 IgM

C58957 SARS-CoV-2 IgM 2×100
C58958 SARS-CoV-2 IgM cal.
C58959 SARS-CoV-2 IgM QC

ACCESS SARS-CoV-2 IgG (1st IS)

C74339 ACCESS SARS-CoV-2 IgG (1st IS)
C74340 ACCESS SARS-CoV-2 IgG (1st IS) Calibrators         
C74341 ACCESS SARS-CoV-2 IgG (1st IS) QC         

SARS-CoV-2 ProtectAbility EIA

C77994 SARS-CoV-2 ProtectAbility EIA (96-jamek)    

Pro více informací, kontaktujte prosím naše obchodní zástupce.

COVID-19

COVID-19

Covid-19 je virové onemocnění způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Virus napadá buňky hostitele a využívá je k množení a šíření a může způsobovat řadu zdravotních problémů, ve vážných případech vedoucích až ke smrti. 

  • Access SARS-CoV-2 IgG a IgM – souprava pro kvantitativní detekci IgM a IgG protilátek v pacientských vzorcích na analyzátorech Access2 a DxI. Více informací zde >>
  • Poslední tisková zpráva ohledně nové soupravy Access SARS-CoV-2 je k dispozici zde>>.
  • Nově vytvořená sekce věnovaná serologickému testování a boji proti koronaviru je k dispozici zde>>.

Seznam níže odkazuje na aktuální, volně dostupné publikace, které by vás mohly v souvislosti s diagnostikou COVID-19 zajímat:

Giuseppe Lippi and Mario Plebani. The critical role of laboratory medicine during coronavirus disease 2019 (COVID-19) and other viral outbreaks

Chaolin Huang, Yeming Wang, Xingwang Li, Lili Ren, Jianping Zhao, Yi Hu, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China

Fei Zhou, Ting Yu, Ronghui Du, Guohui Fan, Ying Liu, Zhibo Liu, et al.  Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study

Tao Liu, Jieying Zhang, Yuhui Yang, Hong Ma, Zhengyu Li, Jiaoyue Zhang, Ji Cheng, Xiaoyun Zhang, Yanxia Zhao, Zihan Xia, Liling Zhang, Gang Wu, Jianhua Yi The potential role of IL-6 in monitoring severe case of coronavirus disease 2019

Thachil J, Tang N, Gando S, et al. ISTH interim guidance on recognition and management of coagulopathy in COVID-19. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2020 doi: 10.1111/jth.14810

Ning Tang  Dengju Li  Xiong Wang  Ziyong Sun, Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia

Stáhněte si zajímavou brožuru „Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment“ vydanou lékařskou fakultou Univerzity Zhejiang.

C-peptid

Access C-Peptide

Společnost Beckman Coulter s potěšením oznamuje uvolnění našeho nového testu Access C-Peptide pro použití na systémech Access 2, UniCel DxI 600, UniCel DxI 800, UniCel DxC 600i, UniCel DxC 880i, UniCel DxC 860i, UniCel DxC 680i a UniCel DxC 660i. 

Test Access C-Peptide je důležitým doplněním diabetického panelu Beckman Coulter, který zahrnuje Access Ultrasensitive Insulin a biochemický test HbA1c Advance.

Access C-Peptide je jednokrokové imunochemické („sendvičové“) stanovení, které využívá paramagnetické částice ke kvantitativnímu stanovení hladin C-peptidu v lidském séru, plazmě a moči za použití imunoanalyzátorů Access či DxI a slouží jako pomůcka ke stanovení diagnózy a k léčbě pacientů s podezřením na diabetes nebo jiné poruchy sekrece inzulinu.

Hlavní přednosti

  • Nízká mez kvantifikace (0,03 ng/ml), která je v souladu s doporučeným limitem pro diabetické pacienty s rizikem závažných komplikací
  • Nízká křížová reaktivita s proinzulinem minimalizuje falešně zvýšenéh hodnoty C-peptidu, které mohou maskovat klinickou interpretaci
  • První test kalibrovaný podle mezinárodní normy WHO 13/146, nejvyšší referenční materiál, který je aktuálně k dispozici
  • Vysoká korelace s referenční metodou LC-MS 
Podklady pro objednání   
NázevKat.číslo
Access C-Peptide (2 packs of 50 tests)      C33451
Access C-Peptide Calibrators  C31860

Stáhněte si C-peptide brožuru.

Anémie

Společně proti anémiím

Anémie jsou jednou z nejčastějších poruch krve a Světová zdravotnická organizace (WHO) je označila za rozšířený problém veřejného zdraví se sociálními a ekonomickými problémy. Podle WHO je téměř 25% světové populace postiženo anémiemi (1). Onemocnění je tak rozšířené a závažné, že může mít významný dopad nejen na kvalitu života pacienta, ale i na nákladovost systému zdravotní péče (2). Klinické laboratoře mohou svou přesnou diagnostikou významně přispět ke zlepšení péče o anemické pacienty a především ke správnému zacílení léčby.

Diagnostika anémií vyžaduje použití informací z celé řady laboratorních testů kombinujících různé speciality, jako je imunodiagnostika, klinická chemie a hematologie. Zjistěte více o druzích anémií, se kterými se Vaše laboratoř může setkat.

Beckman Coulter má k dispozici velice komplexní řešení anémií pro Vaši laboratoř. 

Reference:

(1) „Global anaemia prevalence and number of individuals affected.“ World Health Organization.

(2) Smith, Jr., R. „The Clinical and Economic Burden of Anaemia.“ Am J Manag Care, 2010;16:S59-S66