Skip to main content

DIAGNOSTIKA

DIAGNOSTIKA


Více než 85 let posouvá společnost Beckman Coulter Inc. klinickou laboratorní medicínu vpřed prostřednictvím inovativního přístupu k laboratornímu procesu a jeho optimalizaci s přihlédnutím k jeho efektivitě a produktivitě. Vedle uplatňování nových poznatků vědy a výzkumu a aplikovaných moderních postupů a řešení rovněž nabízí široké spektrum diagnostických přístrojů a informačních systémů, které optimalizují provoz vaší laboratoře, a posouvají ji tak na vyšší úroveň. Věříme, že právě vaše pracoviště je základním kamenem pro poskytování lepší zdravotní péče o pacienta. Cítíme se být povoláni k dalšímu zdokonalování a zlepšování kvality a produktivity klinických laboratoří.