Skip to main content

NEWSLETTER


Příležitost pro mladé biochemiky

„Někdy k tomu, aby mladí lidé projevili iniciativu a drive, stačí dát jim více důvěry a zodpovědnosti,“ říká Aleš Kvasnička, MSc., z platformy pro mladé vědce hledající příležitosti.

Co se skrývá pod zkratkou EFLM TG-YS a proč se tato skupina vydělila z „mateřské“ organizace? Kolik vás je?
Hned si dovolím jen upřesnit, že z mateřské organizace jsme se nevydělili, ale jsme její integrální součástí formou pracovní skupiny. Jsme tedy součástí Evropské federace klinické chemie a laboratorní medicíny (EFLM, The European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine), což je federace formálně nadřazená ČSKB a podřazená IFCC. EFLM sdružuje evropské vědce a odborné pracovníky z oblasti klinické biochemie a přidružených oborů a dělí se do několika pracovních skupin, výborů a komisí. Jednou z těchto pracovních skupin je i skupina mladých vědců TG-YS (Task Group: Young Scientists). Aktuálně má přes 100 členů. Přidat se mohou, pokud pracují či studují v oboru a nedovršili 40 let věku. Předsedou této skupiny jsem od nového roku já, a můj tým hlavních členů tvoří Tara Rolic (Osijek), Aleksei Tikhonov (Paříž), Monica Dugaesescu (Bukurešť) a Emeline Gernez (Lille). Jsou to úžasní mladí nadšení lidé, kteří představili mnoho nápadů a vizí, které chceme společně realizovat.

Co je cílem vaší práce a jak se to daří naplňovat?
Hlavním cílem je, aby byl hlas mladých lidí více slyšet a také uznáván. Snažíme se zviditelnit práci mladých vědců na kongresech, jako je EuroMedLab či WorldLab. To má více možných řešení, ale například jsme jako skupina kontaktovali prezidenta příštího kongresu EuroMedLab Damiena Grusona a diskutujeme s ním zařazení ceny za plakát pro mladé vědce a možnost vyčlenit sekci pro plakáty mladých vědců, aby mohla být vyzdvižena jejich tvrdá práce, která může jinak snadno zapadnout. Tyto aktivity však stále projednáváme s výkonnou radou EFLM. Další projekty, které jsou hlavním posláním EFLM TG-YS, vycházejí z hlavních šesti definovaných cílů: vzdělávání, komunikace, online prostor, konference, spolupráce a rozšiřování. Pokud jde o vzdělávání, plánujeme pořádat websemináře pod značkou EFLM TG-YS s odborníky, kteří se budou zabývat důležitými tématy (např. statistika v laboratorní medicíně, využití umělé inteligence, duševní zdraví a další), jež mohou pomoci mladým odborníkům. Založili jsme skupinu EFLM TG-YS na WhatsApp pro rychlou komunikaci a plánujeme do ní zahrnout i nějakou další platformu pro sdílení dat a snadnější správu úkolů. Chceme se více zapojit do online prostoru prostřednictvím účtů EFLM na sociálních sítích a začít vytvářet obsah. Během našeho posledního setkání jsme od našich členů dostali mnoho zajímavých návrhů, které by chtěli sdílet, například vzdělávací videa, která by upozornila na naši práci v laboratoři a důležité aspekty laboratorní medicíny. A konečně chceme rozšířit naši síť, protože víme, že v Evropě jsou tisíce mladých odborníků v laboratorní medicíně, ale zatím máme jen přes sto členů. Musíme zdůraznit výhody a možnosti členství v EFLM TG-YS a pokusit se na ně přímo zacílit náš obsah a dosah. Tyto plány řešíme právě teď, ale je mnoho dalších projektů a intenzivně o nich diskutujeme se všemi našimi členy na pravidelných setkáních. Jsem naprosto ohromen, jak se naši členové angažují a jak přicházejí s tolika inspirativními nápady a vizemi.

Ohledně tak často diskutovaného motivování mladých lidí pro práci v oboru jste podotkl, že by docela stačilo aspoň je nedemotivovat. Jak jste to myslel?
Asi narážíte na mnou zmíněný citát od Jamese Collinse, volně přeložen zní: „Vynakládat čas a energii na ‚motivaci‘ lidí je zbytečné. Pokud máte správné lidi, budou motivováni sami. Klíčem k úspěchu je nedemotivovat je.“ Ode mne to byla jen poznámka, že někdy k tomu, aby mladí lidé projevili iniciativu a drive, stačí dát jim více důvěry a zodpovědnosti. Tuto volnost také podporuje samotná EFLM, která mladým lidem v oboru poskytuje mnoho příležitostí, jak se individuálně rozvíjet formou cestovních stipendií na konference a na mobilitu pro mezilaboratorní výměny, či menší výzkumné granty. Bohužel však o těchto příležitostech mnoho lidí neví, a tak v naší skupině aktivně tyto příležitosti diskutujeme a sdílíme zkušenosti.

Kdo a jak z České republiky by se k EFLM TG-YS mohl a měl přidat?
EFLM TG-YS vítá všechny mladé vědce, doktory, mediky a všechny mladé odborníky v klinické biochemii, laboratorní medicíně a příbuzných oborech do 40 let. Rozhodně doporučuji všem se k nám připojit (více informací zde: https://www.eflm.eu/site/who-we-are/committee/communication-committee/fu/tg-young-scientists), protože to nic nestojí a ani není vyžadováno žádné aktivní zapojení, pokud nechcete. Pokud se však člověk chce angažovat a mít možnost například vycestovat na konferenci či hrazený zahraniční pobyt a mít aktuální přehled o těchto příležitostech, tak by neměl váhat a měl by se k nám přidat!

Jana Jílková