Skip to main content

NEWSLETTER


BC Akademie pro systém DxA 5000

Dne 11. a 12. června 2024 proběhla první Beckman Coulter Akademie pro zákazníky DxA systémů

V novém showroomu společnosti Beckman Coulter proběhla Akademie, která se stala klíčovou událostí pro účastníky hledající nové poznatky a dovednosti v oblasti automatizovaných systémů. Dva dny intenzivního školení spojeného s teoretickou částí kurzu, následovanou praktickou částí v laboratoři, představovaly neopakovatelnou příležitost pro uživatele systémů DxA.

První část BC Akademie se odehrávala v moderním showroomu společnosti Beckman Coulter na Chodově, který se stal kulturním prostorem pro výuku a prezentaci nových technologií. Účastníci měli možnost seznámit se s teoretickými základy práce s moderními diagnostickými systémy řady DxA 5000 a klinického software – Remisol.  Dynamické prezentace, interaktivní diskuze a ukázky nových funkcí a možností vybízely účastníky k aktivnímu zapojení a zdokonalení svých dovedností.

Druhá část školení přenesla účastníky do laboratoře PREVEDIG medical s.r.o. vybavené linkou DxA 5000, kde se mohli prakticky seznámit s provozem a vyzkoušet si v praxi krom základních úkonů a údržby systému i řadu tipů a triků. Velkým přínosem pro účastníky byla možnost sdílení zkušeností a postřehů z dosavadního provozu jednotlivých uživatelů DxA systémů, což přispělo k obohacení jejich znalostí a zlepšení jejich schopností využívat tyto systémy efektivněji.