Skip to main content

NEWSLETTER


Pozvánka na konferenci DIGI transformace 360

Letos proběhne již 3. ročník odborné konference, která změnila svůj název z Digitalizace laboratoří na DIGI Transformace 360 s podtitulem digitální budoucnost medicíny ze všech úhlů pohledu, neboť přesněji vystihuje komplexní zaměření. Konference se zaměřuje na širokou škálu perspektiv digitální transformace v medicíně, včetně lékařů, nemocnic, laboratoří, pojišťoven a pacientů.

O konferenci

Konference nabízí jedinečnou příležitost k diskusi mezi odborníky z různých oblastí zdravotnického sektoru, včetně managementu zdravotnických zařízení, IT specialistů, kliniků a manažerů laboratoří. Je to platforma pro sdílení znalostí a zkušeností, která podporuje inovace a efektivní implementaci digitálních technologií v medicíně.
Předchozí ročníky konference se konaly pod odbornou záštitou Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP. Účastníci měli příležitost se zapojit do dvoudenního formátu, kde první den byl věnován odborným přednáškám a druhý den zahrnoval prohlídky automatizované laboratoře PREVEDIG medical, s.r.o. a Protonového centra Praha.

Účastníci

Každého ročníku se zúčastnilo přes 160 odborníků nejen z České republiky, ale i ze Slovenska a dalších států. Konference tak poskytuje mezinárodní platformu pro odbornou výměnu a spolupráci.

Hlavní témata

  • Digitalizace ve zdravotnictví – Jak digitální technologie transformují péči o pacienty a zdravotnické postupy.
  • Inovace v laboratořích – Automatizace a nové technologie v laboratorní medicíně.
  • Role IT specialistů – Implementace a správa zdravotnických IT systémů.
  • Management zdravotnických zařízení – Efektivní vedení a správa digitalizovaných zdravotnických zařízení.
  • Budoucnost pojišťovnictví – Jak digitální technologie mění pojišťovací sektor ve zdravotnictví.

Nenechte si ujít příležitost být součástí konference DIGI Transformace 360 a přispět k formování digitální budoucnosti medicíny. Připojte se k diskusi, inspirujte se novými poznatky a sdílejte své zkušenosti s kolegy a odborníky z oboru.

Odborná dvoudenní konference DIGI transformace 360 se bude konat 6.–7. 11. 2024 v Grandior hotel Prague, Na Poříčí 1052/42, Praha 1.

Přihlásit se můžete kliknutím zde nebo pomocí přiloženého QR kódu.