Skip to main content

Světluška duben 2024

Útočištěm běžců před startem se již tradičně stalo pražské Výstaviště ve Stromovce. K běhu byl připraven i bohatý doprovodný program, hudební produkce a těsně před startem i bubenická show. Vybíhalo se z Výstaviště a běžci měli na výběr dva okruhy – kratší nebo delší. Nebylo přitom nutné běžet, trasu šlo klidně jen projít. 

V chladném, ale jinak slunečném čtvrtečním odpoledni se nás sešlo několik desítek včetně našich nejmladších. Událost tak dostala kromě charitativního aspektu i další rozměr. Byla perfektním stmelujícím zážitkem pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, kteří se rozhodli zapojit.

ESCCMID 2024

Před nedávnem skončil další ročník evropského kongresu klinické mikrobiologie a infekčních chorob ESCMID Global. V rámci této akce naše společnost Beckman Coulter oznámila, že rozšířila nabídku svých testů na imunochemickém analyzátoru DxI 9000 – a to o testy na viry hepatitidy B a C, které obdržely značku CE.

Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) žije odhadem 354 milionů lidí na celém světě s chronickou hepatitidou B nebo C. Společně jsou hepatitida B a C u stovek milionů lidí nejčastější příčinou jaterní cirhózhepatocelulárního karcinomu. a úmrtí souvisejících s virovou hepatitidou. Včasná diagnostika je klíčovým předpokladem k rychlému zahájení správné léčby, což umožňuje lepší dlouhodobé zdravotní výsledky.

Právě využití jedinečných technologických inovací analyzátoru DxI 9000, jako je ZeroDaily Maintenance, PrecisionVision Technology, Lumi-Phos PRO, SimpleSolve Onboard Guide a DxS IntelliServe , nově zavedené testy infekčních chorob společnosti Beckman Coulter  umožňují spolehnout se na přesnou diagnostiku a včasnou léčbu onemocnění.

Více informací ohledně nových testů na viry hepatitidy B a C naleznete v tiskové zprávě.

Beckman Coulter podpořil klub Para plavání Praha

Srdečně děkujeme společnosti Beckman Coulter Diagnostics za podporu, díky které uhradíme hodinový pronájem 25 plaveckých drah.

Prioritou sportovního klubu je práce s nejmladšími dětmi a rozvojový program. Přesto je nejúspěšnější i ve vrcholovém sportu. Všichni dosavadní tělesně postižení paralympijští medailisté byli členy klubu. Plavci klubu získali na paralympiádách, MS a ME od roku 1995 více než 100 medailí. Historicky nejúspěšnějším plavcem ČR je čtyřnásobný paralympijský vítěz Martin Kovář. Klub je nejúspěšnějším para plaveckým klubem v ČR. Úzce spolupracuje s ČESKÝM PARA PLAVÁNÍM z.ú., které pro klub zajišťuje metodický, trenérský a administrativní servis. Kromě členství ve struktuře paralympismu jsou také členy Českého svazu plaveckých sportů. Od počátku trénují na Bazénu Strahov v jedné vodě v jeden čas s olympioniky z Victoria Vysokoškolské sportovní centrum.

Tréninky probíhají od září do června, od pondělí do pátku, pronajímají si 27 drah v 15 hodinách pro 100 plavců v 33 lekcích.

Mottem tréninku je: „Děláme rehabilitaci, která baví a sport, který má přesah“. Prioritně se zaměřují na rozvoj, sport vnímají jako cestu k otevření nových obzorů. Klub přijímá tělesně postižené plavce s perspektivou samostatného plavání, pravidelné docházky alespoň 2 x týdně a zapojení do závodního plavání v domácí pohárové sérii. 

Cíle klubu:

  • Nadšení plavci, hrdí rodiče, spokojený personál!
  • Nejpočetnější zastoupení ve všech věkových kategoriích ze všech klubů v ČR v pohárové sérii.
  • Kompletní obsazení stupňů vítězů ve věkové kategorii nejmladších žáků v pohárové sérii.
  • Obhajoba vítězství v soutěži družstev v pohárové sérii.
  • Klub jako ekonomicky stabilní jednotka s rezervou ve výši ročního rozpočtu.

Cílová skupina:

  • Plavci s tělesným postižením s potenciálem samostatného plavání a zapojení do závodů.

Lépe než proklínat temnotu

Na konferenci DIALOG jste vzpomínala i na svoji první misi. Co vás na ní před těmi dvanácti nejvíc překvapilo?

Jela jsem na ni až po teoretické přípravě, ale na místě bylo těch překvapení docela dost. Jdete do nového prostředí a poprvé se reálně střetnete s realitou práce Lékařů bez hranic, jejího systému. Je to i hodně malých, ale nezbytných úkolů, zásadní je i udržet co nejvíc kontinuitu stylu práce, protože na jednotlivých pozicích se lidé neustále střídají, přijíždějí a odjíždějí. 

Na misi jste byla ve dvojí roli – jako praktikující lékař a jako učitel. Kdy která z těch rolí převažuje?

To závisí na kontextu našeho působení, mohou nastat dva různé. V prvním jde o nějakou extrémně urgentní situaci, třeba o zemětřesení. Tehdy okamžitě vyrážíme na pomoc, tam jde o reálně medicínskou praxi –  prostě pojďme dělat urgentně to, co je třeba, někde něco akutního vznikne a je třeba okamžitě reagovat. Na to jsme připravení i vybavením, máme sklady s připravenými kontejnery s definovanými sety materiálu, proclené a připravené na export. Na místo vyrazí naše výzkumná mise, někdy tam jede lékař a často i nějaký logistik, prozkoumají terén, aby věděli, co bude potřebné, aby co nejrychleji a nejefektivněji se tam dostali ti lidé, kteří tam mají být. Pošlou vás tam a vy se na místě ihned vrháte na medicínu, prostě okamžitě začnete dělat.

A ta druhá možnost?

Druhá možnost je, že víme, že některá země má zdravotnictví v hodně špatném stavu, případně že dostalo nějakou ránu a že to bude zřejmě i na delší dobu. To je třeba Haiti, Afghanistán, Jižní Súdán – různé země mají různé potřeby a ty zdravotnické systémy tam kolabují nebo nestíhají naplňovat potřeby svých občanů. Tehdy na sebe bereme tu dvojitou úlohu: ano, identifikovali jsme, že je tam potřeba, na kterou dokážeme reagovat, ale vždy je tam i idea, jak vybudovat nemocnici nebo třeba výjezdovou ambulanci do komunit. Nemocnice nemusí být jen budova, ale třeba stanový komplex. Tam je potom za tím vždy myšlenka, jak co nejvíc práce postavit na domácích lidech, jakou podporu jim umíme co nejvíc a co nejrychleji poskytnout a jak co nejvíc a nejefektivněji předat know how, delegovat zodpovědnost a řízení celé nemocnice na domácí týmy. Často na ně postupně přecházejí všechny pozice a naše podpora zůstává finanční, materiální a logistická. Oni zůstávají, na nich to stojí, oni jsou ti skrytí hrdinové. Představte si už jen to, že během jednoho roku máte třeba čtyři různé šéfy, každého s jinou vizí i zlozvyky.  

Je něco přenositelné naopak odtamtud, do medicínské reality tady?

Možná to překvapí, ale v Afghanistánu a následně v Iráku jsem se naučila používat v lékařské praxi mobil i jako diář a pochopila jsem, že třeba fotky ran jsou nejlepším popisem, momentálního stavu. Perfektně mi pomáhal WhatsApp, třeba ke konzultaci s ortopédem jsme mu poslali fotku rentgenových snímků. On nám je popsal, určil další postup a sledoval výsledky. Je to jednodušší a efektivnější způsob než si volat. Ale přinesla jsem si i některé vysloveně medicínské zručnosti, například v péči o bodné a střelné rány a naučila jsem se dělat i například ultrazvuk břicha. Ale hlavně si odtamtud odnáším způsob, jakým může být do péče začleněná rodina pacienta, tam je to samozřejmé a je důležité umožnit jim, aby byli co nejvíc spolu. Pochopila jsem ale i nutnost zachování intimity, i na standardním oddělení mají být závěsy mezi postelemi. Platit by to mělo i v evropských podmínkách.

Řekla jste také, že mlčení zabíjí. V jakém smyslu?

To je odkaz na akceptační projev na udělení Nobelovy ceny, Lékaři bez hranic ji získali v roce 1999. Jde o rozměr vydávání svědectví o tom, kde se co zlého děje a hledání způsobu, jak pomáhat a efektivně a tak, abychom nezraňovali tam, kde chceme pomoci. Nejsme si úplně jisti, zda slova dokážou zachránit životy, ale zcela jisté je, že mlčení zabíjí. To, že někdo s mocí a penězi sedí někde na opačném konci zeměkoule a neví, nebo nechce vědět, že se někde něco děje jinak, než si my sami myslíme. Chceme dát hlas těm, kteří sami hlas nemají, být advokáty slabých, těch, kteří nedosáhnou třeba ani na jednoduché vakcíny proti zánětu plic malých dětí, protože jsou pro jejich zemi příliš drahé.

Ve válečných konfliktech ošetřujete zraněné z obou stran. Lékaři bez hranic musí být už z Hippokratovy přísahy nad věcí, ale jak to za nedostatku všeho snáší místní personál?

S pokorou a stoicky. Při operaci jednoho takového zraněného mi ošetřovatel řekl, že pomáhá i jemu a dělá to, protože chce, aby už skončila válka.  

Jana Jílková

Význam EFLM je v síle spojení

Na konferenci DIALOG 2024 jste hovořil o plánech a aktivitách EFLM. Jak byte tuto organizaci představil?

Zkratka EFLM znamená The European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Organizace vznikla v roce 2007 spojením dvou evropských asociací Forum of European Societies of Clinical Chemistry (FESCC) a European Communities Confederation of Clinical Chemistry (EC4). Sdružuje národní organizace z oblasti klinické biochemie a laboratorní medicíny ze 42 zemí a má více než 30 000 členů. Jsou tam zastoupeny všechny evropské země a také Gruzie, Arménie a Ázerbájdžán, není tam jen Bělorusko, Moldavsko a Malta. EFLM je v současné době hlavním představitelem laboratorní diagnostiky v Evropě, je součástí Biomedical Alliance a součástí IFCC, což je Mezinárodní asociace klinické chemie a laboratorní medicíny.

Kam jsou zaměřeny hlavní aktivity EFLM?

Zejména do vzdělávání, rozvoje dovedností a znalostí členů, do podpory stáží v mnoha laboratořích. Důležitou oblastí je podpora výzkumu v oblasti laboratorní diagnostiky, zavádění systémů kvality, vytváření mezinárodních doporučení, ale i prezentace našeho oboru, jako třeba prostřednictvím Labs day. EFLM prosazuje naše potřeby jak profesní, tak odborné na úrovni EU. Vydává svůj oficiální časopis – Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.

Jaké jsou praktické dopady účasti na národních úrovních?

Souvisí to s tím, jak silné jsou jednotlivé národní společnosti oboru, zda mají vytvořenu nějakou silnou organizaci typu naší České společnosti klinické biochemie ČLS JEP. V Evropě máme vazby na evropskou akreditaci z hlediska kvality, máme vazby na pracovní skupiny EU věnující se zdravotnictví, školství, ale i regulacím či postavení pracovníků ve zdravotnictví. Podstatné pro nás je členství EFLM v Biomedical Alliance, která vznikla kolem roku 2009 a sdružuje přibližně 40 evropských společností v oblasti medicíny a biomedicíny, například v oblasti onkologie a kardiologie. Biomedical Alliance je velmi silná organizace a vlivný partner v Bruselu. Je zřejmé, že když se velké organizace spojí, mohou vyvíjet mnohem efektivnější tlak při prosazování svých cílů.

Byl jste zvolen prezidentem výboru EFLM a od roku 2026 se stanete prezidentem této prestižní evropské organizace. Jak z tohoto nadhledu vypadá pohled do naší milé malé české kotliny?

Na evropské úrovni si v oboru stojíme lépe, než by se při velikosti české kotliny mohlo zdát a naše účast v EFLM tomu odpovídá. Česká společnost klinické biochemie patří mezi velké společnosti z hlediska EFLM, aktivně vystupuje a má řadu členů, kteří působí v různých orgánech a jednotlivých komisích – Daniel Rajdl, Jaroslav Racek, Drahomíra Springer, Aleš Kvasnička a další. Já sám jsem byl ve výboru EFLM devět let a teď jsem byl zvolen prezidentem výboru, takže šest let budu v čele řídicího orgánu této organizace. V EFLM má Česká republika velmi dobrý zvuk. Organizujeme tu konference Celme, v roce 2023 byla už pátá, a naší snahou je a věřím, že se to nakonec povede, uspořádat v roce 2027 EuroMedLab v Praze. Práce děláme hodně a výsledky tomu odpovídají.

Jana Jílková

Dialog 2024

Hlavním tématem a zároveň i mottem letošního Dialogu byla „Spolupráce bez hranic“. Novinkou nebyla otevřená hranice mezi Českem a Slovenskem, účastníci (bylo jich letos 160) i přednášející byli jako vždy z obou zemí (ale i z několika dalších). Mimo hranice naší velmi komfortní zóny, tam, kde má i lékařská péče jiný rozměr a nároky na ty, kteří ji poskytují, se pohybují Lékaři bez hranic. Na Dialog přijeli i jejich zástupci, promluvili tu o průběhu misí a zážitcích z nich. Tradičně velký prostor mělo na konferenci téma odborného vzdělávání a podpora mladých klinických biochemiků u nás i na Slovensku. Největší prostor byl věnován aktuálním otázkám automatizace a standardizace procesu, a to z mnoha různých úhlů pohledu. Alarmujícím tématem letošního Dialogu rozhodně byla problematika závislostí, a to nejen lékových. Blok Medicína v konzervativním prostředí v terénu přinesl například i značně neotřelý pohled na možnosti a limity laboratorní diagnostiky infekčních stavů. Závěr programu, okénko BC, patřil Beckman Coulter & Immunotech.

ECCMID 2024

Srdečně Vás tímto zveme na 34. ročník evropského kongresu klinické mikrobiologie a infekčních chorob ECCMID. Připojte se k nám na stánku A5 a objevte nejnovější pokroky v klinické mikrobiologii a diagnostice infekčních chorob.
Více informací naleznete zde

Vyhodnocení Movember 2023

Firma Beckman Coulter je již tradičně partnerem akcí věnujících se prevenci karcinomu prostaty. Charitativní běh RUN FOR MOVEMBER, kde naším partnerem byla laboratoř Spadia, zaznamenal letos rekordní účast.

Následovala řada lokálních kampaní napříč republikou, kde bylo přímo v laboratořích vyšetřeno přes 6000 mužů. Primárně vyšetřovaným testem bylo PSA.

Jaké byly výsledky? Z vyšetřených 6318 mužů bylo 620 vyhodnoceno jako pozitivní… to je 10 %, z nichž někteří byli na vyšetření poprvé v životě.

Někteří z nich byli odesláni přímo k urologovi, některá pracoviště ještě zvýšila diagnostickou přesnost záchytu vyhodnocením PHI indexu u mužů s pozitivním věkově specifickým PSA.

Zajímavé je věkové rozložení mužů. Největší počty vyšetřených mužů byly ve věkové kategorii do 55 let, zatímco nejvyšší počty pozitivit (ve vyšších věkových kategoriích až 20 %) se objevovaly ve věku nad 55 let. To je dobrým příslibem do budoucna – znamená to, že muži se zajímají o své zdraví s dostatečným předstihem, aby pro ně případný karcinom prostaty neznamenal ohrožení na životě.

Listopadem preventivní akce nekončí – v lednu se rozjíždí screeningový program na záchyt karcinomu prostaty, který je výsledkem několikaleté spolupráce ČSKB a ČUS. Tento screeningový program je založen na testu PSA a jak ukazují výše uvedené skutečnosti, má určitě smysl… stejně tak jako případné dovyšetření fPSA a p2PSA na základě indikace urologa…

Sérii preventivních akcí věnujících se mužskému zdraví jsme začali v listopadu během Run for Movember, symbolicky jí končíme Mezinárodním dnem žen… v příštím čísle přineseme novinky z oblasti ženského zdraví… a držme si palce, ať příští listopad je pouze charitativní akcí, kdy už žádný muž nebude potřebovat vyšetřit PSA, protože ho bude znát…

Musíme si pomáhat

Ne každý má štěstí, že se narodí zdráv anebo, že případné neduhy lze zcela vyléčit. Někdy je potřeba se s daným stavem smířit, přizpůsobit se okolnostem nebo hledat různé prostředky a pomůcky, jak dopady hendikepu zmírnit.

Takový je i příběh šestnáctileté Aničky, studentky střední zdravotnické školy. Anička se narodila s katecholaminergní polymorfní komorovou tachykardií (CPVT), která u ní byla diagnostikována v osmi letech po nečekaném kolapsu při návratu z hub. CPVT je dědičné onemocnění, které se manifestuje právě v dětském věku, typicky při zátěži. Onemocnění je naštěstí velmi vzácné, ale riziko náhlého úmrtí je vysoké. Anička je od stanovení diagnózy pod pravidelným drobnohledem motolských lékařů, nicméně její život a jejích nejbližších je tímto faktem ovlivněn. I přes úzkou spolupráci s lékaři a výbornou medikaci se v rámci bezpečnosti musela vyhýbat zátěžovým situacím. Tak i vcelku obyčejné aktivity spojené s námahou byly mamince a dvěma mladším sestrám na dlouhou dobu zapovězeny.

Určitou nadějí je v tomto případě věk pacienta, je jistá pravděpodobnost, že v dospělosti se potíže stabilizují. Další velký impulz však přineslo doporučení lékařů, aby se Aničce pořídil speciální defibrilátor. Ten sice onemocnění nevyléčí, ale sloužil by jako spolehlivá pojistka v případě akutní potřeby. Pro rodinu sice fajn zpráva, nicméně pořizovací cena byla pro samoživitelku tří dětí daleko za hranicemi možností. Řešení se však našlo. Příběh přes spolupracovnici z transfúzní stanice doputoval až do naší firmy Beckman Coulter ČR. Slovo dalo slovo a naše firma společně se sesterským Immunotechem daly potřebné prostředky dohromady a defibrilátor byl ve spolupráci s Červeným Křížem pořízen!

A jaká byla odezva? Plná štěstí, vděku a dojetí. První slovy Aničky byla: „Mami můžeme na Sněžku“.  A tak to skutečně je. Nyní probíhá fáze „tréninku“ a Anička s rodinou již pokořila kopce jako Kleť a Javořice, Sněžka je v plánu na léto. Žádná lanovka, pěkně z Pece až na vrchol po 16 km dlouhém okruhu! No a co na to říká maminka? Ta je nesmírně šťastná, je to pro ni velká psychická úleva, která je k nezaplacení. Tak přejeme pevné zdraví a ať to šlape!

Poděkování

Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat za finanční dar firmám IMMUNOTECH s.r.o. a BECKMAN COULTER. Díky jejich finančnímu daru mohl být se spoluprací s Červeným křížem se sídlem v Jindřichově Hradci zakoupen defibrilátor pro vážně nemocnou dceru zdravotní sestry pracující na oddělení hematologie a krevní transfúze.
K předání došlo v listopadu loňského roku na oddělení hematologie za krásné atmosféry plné dojetí a radosti.
Děkuji oběma firmám i za profesní spolupráci a přeji všem pevné zdraví.
Bc. Romana Stieblerová
vedoucí laborantka oddělení hematologie a krevní transfúze Jindřichův Hradec

Slavnostní „stříhání pásky“

Pod záštitou České společnosti klinické biochemie a Velvyslanectví USA v České republice bylo 21. března slavnostně otevřeno nové sídlo společnosti Beckman Coulter Česká republika. Slavnostní setkání začalo v nových prostorách společnosti a pokračovalo v rezidenci velvyslance USA v České republice.

Co se dělo na Chodově…

V novém sídle společnosti Beckman Coulter v Park Point na pražském Chodově hosty uvítal Ing. Vojtěch Drbohlav, generální ředitel Beckman Coulter pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Chorvatsko. Vysvětlil i důvody změny dosavadního sídla: „Když jsme se před rokem dozvěděli, že se máme stěhovat ze stávajícího objektu, vzali jsme to jako příležitost najít novější, zajímavější a pro nás vhodnější místo. Důležité bylo získat větší prostor pro demo laboratoř, kde můžeme ještě lépe organizovat školení a dále rozvíjet spolupráci s našimi zákazníky. Na stejném místě jsme potřebovali umístit i servis. Vhodné a velmi atraktivní prostory jsme našli tady, v chodovském Park Pointu. Nabídli nám tu i možnost mít servis a všechny ostatní funkce pod jednou střechou.“ S vítězným architektonickým návrhem a následně i realizací přišlo architektonické studio COSMO, které „beckmany“ zaujalo svými  zajímavými koncepcemi prostorového designu.

Po úvodních slovech, slavnostním stříhání pásky a přípitku proběhla komentovaná prohlídka kanceláří a showroomu.

…a co se odehrálo v rezidenci amerického ambasadora

Slavnostní program zahájil ve své rezidenci Bijan Sabet, velvyslanec USA v České republice. Na uvítanou řekl: „Vláda USA tuto vilu zakoupila před více než 75 lety a od té doby se zde uskutečnilo nespočet setkání, která vstoupila do historie. Mám radost, že tu mohu poblahopřát společnosti Beckman Coulter Česká republika k dnešnímu dni, kdy otevírá nové kanceláře a showroom a těší mě, že zde společně slavíme tento důležitý milník. Klíčovým aspektem reputace této společnosti jsou inovace a její kultura je známá úzkou spoluprací mezi partnery, jejímž cílem je překlenout propast mezi špičkovou technologií a klinickou praxí. Považuji za privilegium být tady, obklopen vámi všemi, kteří sdílíte nadšení pro vědecký pokrok a zlepšování života lidí.“

Po úvodním slovu následovalo vystoupení MUDr. Toma Philippa, Ph.D., MBA místopředsedy zdravotnického výboru Poslanecké sněmovny PČR. „Firmy Beckman Coulter si velmi vážím.“ Připomněl, že obchodní partnerství není jenom o nejlevnějším výrobku nebo nejlevnější dodávce, ale i o tom, od koho se nakupuje, s jakou zárukou kvality a budoucí spolupráce.

Poděkováním za pozvání do sídla amerického ambasadora zahájil své vystoupení Ing. Mgr. Jiří Pecina, MBA, MHA, 1. místopředseda správní rady Asociace pro digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb v ČR. Podle něj je Beckman Coulter společností razící zásadu, že správně uvedená a provedená digitalizace zlepšuje život personálu ve zdravotnických zařízeních, ale i šetří peníze až na úroveň státu. Inženýr Pecina se účastnil i prohlídky nových prostor firmy a udělaly na něj velmi pozitivní dojem. „Vy přemýšlíte i nad tím, že je lepší školit personál přímo u vás a máte skvělou praxi. Viděl jsem váš internacionální tým na zákaznické podpoře, což je známka faktu, že jste České republice dali velkou důvěru v to, že můžete odsud řídit i v jiných zemích operace a zákaznický servis, máte ho skvělý. Pro nás je globální partner s lokálním dotekem nesmírně důležitý,“ zdůraznil Ing. Pecina.

Trojici vystoupení gratulantů uzavřel prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze. „Dnes začíná nová etapa společnosti Beckman Coulter ČR, a to v nových  prostorech s novými možnostmi školení a zároveň stávajícím velmi zkušeným týmem. Dominance společnosti, zejména v oblasti v oblasti hematologie, přerostla do komplexní laboratorní diagnostiky vysoké kvality. Do oblasti life science přispěla například metodami molekulární biologie. Vedle analytických přístupů různých forem je třeba zmínit i otázku řízení procesů pomocí moderních informatických systémů, které řídí nejen procesy uvnitř analytických systémů a napříč nimi, ale jsou i schopny komunikovat se současnými a budoucími prostředky telemedicíny. Řada z nás zná jejich přístroje z vlastní praxe. Víme, že jsou velmi kvalitní, můžeme se na ně spolehnout. Vážíme si i zázemí firmy, její podpory a servisu pro nás. Firmě Beckman Coulter přeji, ať se jí v nových prostorech daří rozvíjet laboratorní medicínu a komunikaci s partnery nejen u nás, ale i v zahraničí. A ať se jí daří stejně jako dosud,“ popřál „beckmanům“ profesor Zima.

Jana Jílková