Skip to main content

NEWSLETTER


Česko-slovenský hematologický seminář

9. – 10. listopadu 2023 proběhl v brněnském Cosmopolitan Bobycentru dvoudenní česko-slovenský hematologický seminář Beckman Coulter. Odbornou garanci nad akcí převzal MUDr. David Starostka, Ph.D., primář Laboratoře hematologické a biochemické, Nemocnice Havířov. Organizátorem byla společnost EEZY.

Program semináře:

Morfologie

 • Hodnocení nátěru aspirátu kostní dřeně – současný stav v ČR (MUDr. Dana Mikulenková, ÚHKT)
 • Cytomorfologie zralých T-lymfocytárních neoplázií (MUDr. David Starostka, Nemocnice Havířov)
 • Inefektívna  erytropoéza – nové diagnostické a liečebné metódy (doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc.)
 • Rozlišení maligních a benigních leukocytóz aneb poznáme blasty?  (Jiřina Ševčíková, FN Plzeň)

Digitální platforma Scopio

 • Zmena paradigmy v hematológii – Digitálne celopološné zobrazovanie krvného náteru a sila umelej inteligencie (Mgr. Jozefína Bernátová, Beckman Coulter Slovenská republika)
 • Online prezentace aplikace na hodnocení nátěru aspirátu kostní dřeně (Scopio Labs)

Klinické jednotky s kazuistikami

 • Raritné diagnózy v hematologickej praxi (MUDr. Alexander Varga, FN Nové Zámky)
 • Vrodená eliptocytóza (MUDr. Miriam Mitníková, UNLP Košice)
 • Makrocytová anémia u 15 mesačného dieťaťa – diagnostický oriešok (MUDr. Michaela Murgašová, JLF UK a UNM, Martin)

Rutinní život hematologické laboratoře

 • Sporné výsledky vyšetrenia krvného obrazu –  príčiny, rozpoznanie a riešenie (Mgr. Michaela Macichová, Ph.D.,  UNLP Košice)
 • Systém kontroly kvality krevních obrazů (RNDr. Soňa Vytisková, Ph.D., LF MUNI Brno)
 • Akreditace hematologických laboratoří (FN Ostrava)
 • ISO 15189:2022 – požiadavky na kvalitu a spôsobilosť v medicínskych laboratóriách (Ing. Ingrid Škorňová, Ph.D., JLF UK a UNM, Martin)

Součástí semináře, jehož se zúčastnilo 60 zájemců z České a Slovenské republiky, bylo i praktické vyzkoušení Scopia a digitální morfologie.