Skip to main content

Kyjov má novou robotickou laboratorní linku

V oddělení klinické biochemie (OKB) nemocnice s velkou spádovou oblastí nová linka zvýšila efektivita laboratoře, což má přímý vliv na rychlé poskytování informací klinickým lékařům a v konečném důsledku na zlepšení péče poskytované pacientům. OKB Nemocnice Kyjov mělo zkušenosti s technologií od firmy Beckman Coulter už od roku 2007 a když končila podpora dvou biochemických analyzátorů, muselo přijít rozhodnutí, co dál. „Každá laboratoř si při inovaci vybavení musí už podle požadavků na sebe říct, co chce a potřebuje. Zatímco kolem roku 2000 jsme dělali každoročně přibližně 600 tisíc testů, teď 1 200 000 – se stejným počtem pracovníků, ale s novou linkou. DxA 5000 Fit nám to umožňuje. My jsme dříve měli samostatně stojící analyzátory a vzorky musely laborantky napřed připravit a pak je mezi analyzátory přenášet. Trendem automatizace ve 21. století je plně automatizovaná linka, takže když už mělo dojít ke změně, chtěli jsme to, co je teď nejmodernější, aby nám to zase řadu let vydrželo. A zatím jsme spokojení,“ říká primář OKB Ing. Rostislav Kotrla. Spokojenější než dříve mohou být i například pacienti v ambulantní péči. „Dříve po odběru museli kvůli čekání na laboratorní výsledky přijít do ambulance znovu třeba až za 14 dní. Teď jsou výsledky pro lékaře k dispozici prakticky hned, z odběrů pro interní ambulance děláme přednostní vzorky. A klinici v ambulancích vědí, že po odběru do hodiny mají výsledek – a tak to od nás očekávají a berou to jako standard,“ říká primář Kotrla.

Jistota standardu, validita výsledku – a něco navíc

Na Moravě a ve Slezsku nejsou v Kyjově s pořízením a implementace linky DxA 5000 Fit ti úplně první, opřít se tu mohli i o výborné zkušenosti, které s ní už mají nemocnice ve Znojmě a Opavě. I tam se s plně automatizovanou linkou zlepšil a zefektivnil celý laboratorní proces a velmi pozitivně tu vnímají, že zabraňuje i možným přenosům infekčního agens z biologického materiálu na personál, což je důležitá přidaná hodnota. Podstatné je také, že plná automatizace eliminuje nejen dosavadní „pochod“ mezi analyzátory, ale i možnou lidskou chybu v rámci preanalytické i analytické části. A celý proces se už od počátku zrychlil, jen sama centrifugace vzorku v kyjovském OKB probíhá za méně než třetinu předchozí doby. „Automatizace obecně bude do medicíny stále více  pronikat a zlepšovat komfort i pro naše zaměstnance. Podpořit takové procesy, včetně zavádění principů umělé inteligence do péče, je jednou z priorit vedení této nemocnice. I takto chceme zlepšovat a zkvalitňovat diagnostické a léčebné postupy. Důvodem je i ekonomika. Když jde o laboratoř, tak samozřejmě pokud se vzorek podaří vyhodnotit a nedojde k nějakému znehodnocení, sníží se i ekonomické ztráty, zrychlí se proces zpracování, sníží se rizika, technologie lépe zobrazí výsledky a zlepší se přístup k nim. Ostatně případné znehodnocení vzorku se bezprostředně dotýká i pacienta, musí se mu provést další odběr. Snížením těchto rizik zároveň i zlepšujeme kvalitu péče. Erudicí jsem lékař akutní medicíny, takže to vidím vždy i z tohoto úhlu pohledu. Ve chvíli, kdy výsledek máme rychle, rychleji dospějeme i ke klinickému závěru. Určitě to platí pro biochemická i imunologická vyšetření, která provádíme. Důležité je, že pracoviště je plně akreditované a já jako klinik se opravdu mohu opřít o jeho výsledky. Automatizace do procesu zpracování přináší jistotu standardu a validity,“ vysvětluje MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel Nemocnice Kyjov. Zcela otevřeně také dodává, že pozorně sleduje i průběh spolupráce s dodavatelskou společností. „Spolupráce je až nadstandardní a vztahy jsou velmi dobré. I ze strany firmy byly velmi vstřícné kroky k tomu, aby se linka mohla zavést, a to bez omezení provozu laboratoře. Za mě dostává firma jedna plus, spolupráce v rámci implementace této linky byla stoprocentní. Roli sehrálo i to, že naši zaměstnanci metodiku znají z dřívějška a vědí, jak ji používat, navazuje to na sebe a to má určitě obrovskou přidanou hodnotu. I tak je tu dost novinek. Jejich zavádění může pro někoho znamenat změnu, do které se mu příliš nechce a není pro něj komfortní. U nás to tak ale není, tým laboratoře je z nové linky nadšený. Změny pracovníci laboratoře velmi přivítali a nové technologie je velmi baví. Jsou prostě bezvadní,“ uzavírá ředitel kyjovské nemocnice.

Pozvánka na workshop

V rámci sjezdu ČSKB, který se uskuteční ve dnech 17.-19.9.2023 v Kongresovém centru ALDIS, si Vás tímto dovolujeme pozvat dne 18.9.2023 od 13:15 hodin na workshop Beckman Coulter „Inovace DxI 9000“ do přednáškového sálu ve druhém patře. Workshop je spojený s obědovým rautem a malým překvapením.

Těšíme se na Vaši účast.
Beckman Coulter tým

Hematologický seminář s praktickým vyzkoušením Scopia a digitální morfologie

Program workshopu:

  • Efektívna prevádzka hematologických analyzátorov Coulter DxH
  • Digitálna morfológia a zobrazovacie platformy Scopio
  • Aplikácia Full-Field Cell Morphology™
  • Scopio: Praktické cvičenia

Workshopu se zúčastnili zájemci ze 3 ústavů: Nemocnice Havířov, Nemocnice Hranice a Krevní centrum Frýdek-Místek.

BCISA VTO – Potravinová banka

Potravinová banka shromažďuje, uskladňuje a třídí potraviny poskytnuté podporovateli (tj. potravinovými řetězci, výrobci potravin a jednotlivími dárci), které následně poskytuje neziskovým organizacím, které pečují o lidi v nouzi, nebo jednotlivcům (osobám bez domova, seniorům, osobám se zdravotním postižením či matkám s dětmi) na 4 výdejních místech v Praze. Měsíčně banka rozdá přibližně 250 tun potravin.

Hlavním cílem Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj je bojovat proti plýtvání potravinami a poskytovat potravinovou pomoc. Kromě toho se věnuje také osvětě společnosti v oblasti plýtvání potravin, neboť právě koncoví uživatelé vyhazují nejvíce potravin (až 30 % zakoupených potravin). Za tímto účelem spoluorganizuje tzv. WastedHack (wastedhack.eu), což je první český creathon zaměřený na vytvoření krátkého kreativního multimediálního klipu proti plýtvání potravinami, který proběhne 8.-9. září 2023.

Velice děkujeme personálu potravinové banky za ochotu a vstřícnost a těšíme se na další spolupráci.

Digitalizace laboratoří 2024

Konference Digitalizace laboratoří 2024 nabízí možnost otevřít diskusi mezi odborníky z prostředí managementu zdravotnických zařízení, IT specialisty, kliniky a manažery laboratoří.

První ročník odborné konference Digitalizace laboratoří se konal v prosinci 2022 pod odbornou záštitou Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP. Využili jsme dvoudenního formátu akce – s prvním dnem zaměřeným na odborné přednášky a druhým dnem, kdy proběhla prohlídka automatizované laboratoře PREVEDIG.

Odborné konference se zúčastnilo přes 160 odborníků z celé České republiky a Slovenska.

DIGITALIZACE LABORATOŘÍ 2024 se bude konat 26.–27. 10. 2023 v Grandium Hotel Prague.

Program konference si můžete stáhnout zde.

Pozvánka na webinář MDW/DxH900 (HGM)

Vážení a milí přátelé,

při příležitosti Světového dne sepse Vás srdečně zveme na odborný webinář Clinical utility of DxH 900 hematological parametres zaměřený na charakterizaci buněk v téměř nativním stavu pomocí technologie DxH 900 a MDW (šířku distribuce monocytů) jako markeru závažnosti infekce. Přednášet budou Dr. Maite Serrando, MD, PhD. a Dr. Alba Herraiz Ruiz. Webinář se skuteční 13. 9. 2023 od 9:00 do 10:15 hodin. Na seminář se můžete zaregistrovat zde.

Rozhovor Spectator

V posledním čísle časopisu The Slovak Spectator se generální ředitel Beckman Coulter Ing. Vojtěch Drbohlav zamýšlí nad aktuálními inovativními produkty, které posouvají zdravotnictví a péči o pacienty výrazně kupředu.  Vyzdvihuje, jakým způsobem může automatizace přispět k řešení problémů v laboratoři a zmiňuje několik inovativních produktů (DxA 5000 a DxI 9000)

Plné znění rozhovoru si můžete přečíst zde.

DxI 9000

Ušetřete čas a soustřeďte se na to nejdůležitější.

Imunochemický analyzátor Dxl 9000 Access nastavuje nový standard pro dnešní vytížené laboratoře. S pomocí účelných inovací, které posilují Vaši pozici, zbavují Vás namáhavé práce a zvyšují výkonnost celého Vašeho zdravotnického zařízení, posouváme diagnostiku na další úroveň.

Více zde…

SCOPIO X100 a X100HT

Celoplošné zobrazování krevního nátěru.

Digitální platformy Scopio Labs jsou určeny pro laboratoře všech velikostí, urychlují analýzu nátěrů periferní krve, zvyšují efektivitu pracovního postupu a poskytují laboratorním pracovníkům a lékařům skutečný přínos v rámci pracovních postupů, který umožňuje včasnější zahájení léčby s větší jistotou.

Více zde…

DxA 5000

Nový koncept automatizace.

Systém DxA 5000 pomáhá laboratořím naplnit tyto výzvy pomocí souboru patentovaných inovací, které poskytují krátký a konzistentní TAT, novou úroveň komplexního zjišťování kvality vzorku před analýzou a snížení počtu manuálních kroků při zpracování vzorků, což umožňuje výrazně zvýšit efektivitu laboratoře.

Více zde…