Skip to main content

NEWSLETTER


Digitalizace laboratoří 2024

Konference Digitalizace laboratoří 2024 nabízí možnost otevřít diskusi mezi odborníky z prostředí managementu zdravotnických zařízení, IT specialisty, kliniky a manažery laboratoří.
Generálním partnerem konference je společnost Beckman Coulter.

První ročník odborné konference Digitalizace laboratoří se konal v prosinci 2022 pod odbornou záštitou Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP. Využili jsme dvoudenního formátu akce – s prvním dnem zaměřeným na odborné přednášky a druhým dnem, kdy proběhla prohlídka automatizované laboratoře PREVEDIG.

Odborné konference se zúčastnilo přes 160 odborníků z celé České republiky a Slovenska.

DIGITALIZACE LABORATOŘÍ 2024 se bude konat 26.–27. 10. 2023 v Grandium Hotel Prague.

Zaregistrovat se na konferenci můžete zde.

Na stejném místě naleznete i aktuální program nebo si můžete stáhnout z tohoto odkazu jako pdf.