Skip to main content

NEWSLETTER


Digitalizace laboratoří 2024

Odborná konference Digitalizace laboratoří 2024 proběhla 26.-27.10. 2023 v Grandium Hotel Prague. Pořadatelem konference byla společnost EEZY Events & Education, generálním partnerem se stala společnost Beckman Coulter. Odbornou garanci zajišťovala Česká společnost klinické biochemie a Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb.

Konference Digitalizace laboratoř vznikla jako spontánní reakce na potřebu otevřít v České republice diskusi mezi odborníky z prostředí managementu zdravotnických zařízení, IT specialisty, kliniky a manažery laboratoří. Druhého ročníku konference se zúčastnilo už 161 odborníků z České republiky, ze Slovenska, ale i vzdálenějšího zahraničí včetně mimoevropského.

Hlavní témata konference:

  • Digitalizace & data
  • Data ke prospěchu digitalizace laboratoří
  • Revoluce v digitalizaci laboratoří – Nařízení o Evropském prostoru pro zdravotní data (EHDS)
  • Digitalizace preanalytické fáze
  • Jaká je hodnota výsledku laboratoře pro disease management? Od náběru vzorku až po přenos k pacientovi
  • Stav digitalizace v nemocnicích a laboratořích
  • Trasování vzorků a optimalizace svozů
  • Konektivita LIS vs. NIS

Dvoudenní formát akce umožnil uspořádat pro účastníky i prohlídku Protonového centra v Praze. Součástí návštěvy Centra byla přednáška jeho hlavního lékaře doc. MUDr. Jiřího Kubeše, Ph.D. o principech a indikacích protonové radioterapie.