Skip to main content

NEWSLETTER


Kyjov má novou robotickou laboratorní linku

Na své Oddělení klinické biochemie pořídila Nemocnice Kyjov novou linku pro laboratorní analýzy. Teď tu pracuje plně automatizovaná robotická linka DxA 5000 Fit společnosti Beckman Coulter. Určená je pro středně velké laboratorní provozy.

V oddělení klinické biochemie (OKB) nemocnice s velkou spádovou oblastí nová linka zvýšila efektivita laboratoře, což má přímý vliv na rychlé poskytování informací klinickým lékařům a v konečném důsledku na zlepšení péče poskytované pacientům. OKB Nemocnice Kyjov mělo zkušenosti s technologií od firmy Beckman Coulter už od roku 2007 a když končila podpora dvou biochemických analyzátorů, muselo přijít rozhodnutí, co dál. „Každá laboratoř si při inovaci vybavení musí už podle požadavků na sebe říct, co chce a potřebuje. Zatímco kolem roku 2000 jsme dělali každoročně přibližně 600 tisíc testů, teď 1 200 000 – se stejným počtem pracovníků, ale s novou linkou. DxA 5000 Fit nám to umožňuje. My jsme dříve měli samostatně stojící analyzátory a vzorky musely laborantky napřed připravit a pak je mezi analyzátory přenášet. Trendem automatizace ve 21. století je plně automatizovaná linka, takže když už mělo dojít ke změně, chtěli jsme to, co je teď nejmodernější, aby nám to zase řadu let vydrželo. A zatím jsme spokojení,“ říká primář OKB Ing. Rostislav Kotrla. Spokojenější než dříve mohou být i například pacienti v ambulantní péči. „Dříve po odběru museli kvůli čekání na laboratorní výsledky přijít do ambulance znovu třeba až za 14 dní. Teď jsou výsledky pro lékaře k dispozici prakticky hned, z odběrů pro interní ambulance děláme přednostní vzorky. A klinici v ambulancích vědí, že po odběru do hodiny mají výsledek – a tak to od nás očekávají a berou to jako standard,“ říká primář Kotrla.

Jistota standardu, validita výsledku – a něco navíc

Na Moravě a ve Slezsku nejsou v Kyjově s pořízením a implementace linky DxA 5000 Fit ti úplně první, opřít se tu mohli i o výborné zkušenosti, které s ní už mají nemocnice ve Znojmě a Opavě. I tam se s plně automatizovanou linkou zlepšil a zefektivnil celý laboratorní proces a velmi pozitivně tu vnímají, že zabraňuje i možným přenosům infekčního agens z biologického materiálu na personál, což je důležitá přidaná hodnota. Podstatné je také, že plná automatizace eliminuje nejen dosavadní „pochod“ mezi analyzátory, ale i možnou lidskou chybu v rámci preanalytické i analytické části. A celý proces se už od počátku zrychlil, jen sama centrifugace vzorku v kyjovském OKB probíhá za méně než třetinu předchozí doby. „Automatizace obecně bude do medicíny stále více  pronikat a zlepšovat komfort i pro naše zaměstnance. Podpořit takové procesy, včetně zavádění principů umělé inteligence do péče, je jednou z priorit vedení této nemocnice. I takto chceme zlepšovat a zkvalitňovat diagnostické a léčebné postupy. Důvodem je i ekonomika. Když jde o laboratoř, tak samozřejmě pokud se vzorek podaří vyhodnotit a nedojde k nějakému znehodnocení, sníží se i ekonomické ztráty, zrychlí se proces zpracování, sníží se rizika, technologie lépe zobrazí výsledky a zlepší se přístup k nim. Ostatně případné znehodnocení vzorku se bezprostředně dotýká i pacienta, musí se mu provést další odběr. Snížením těchto rizik zároveň i zlepšujeme kvalitu péče. Erudicí jsem lékař akutní medicíny, takže to vidím vždy i z tohoto úhlu pohledu. Ve chvíli, kdy výsledek máme rychle, rychleji dospějeme i ke klinickému závěru. Určitě to platí pro biochemická i imunologická vyšetření, která provádíme. Důležité je, že pracoviště je plně akreditované a já jako klinik se opravdu mohu opřít o jeho výsledky. Automatizace do procesu zpracování přináší jistotu standardu a validity,“ vysvětluje MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel Nemocnice Kyjov. Zcela otevřeně také dodává, že pozorně sleduje i průběh spolupráce s dodavatelskou společností. „Spolupráce je až nadstandardní a vztahy jsou velmi dobré. I ze strany firmy byly velmi vstřícné kroky k tomu, aby se linka mohla zavést, a to bez omezení provozu laboratoře. Za mě dostává firma jedna plus, spolupráce v rámci implementace této linky byla stoprocentní. Roli sehrálo i to, že naši zaměstnanci metodiku znají z dřívějška a vědí, jak ji používat, navazuje to na sebe a to má určitě obrovskou přidanou hodnotu. I tak je tu dost novinek. Jejich zavádění může pro někoho znamenat změnu, do které se mu příliš nechce a není pro něj komfortní. U nás to tak ale není, tým laboratoře je z nové linky nadšený. Změny pracovníci laboratoře velmi přivítali a nové technologie je velmi baví. Jsou prostě bezvadní,“ uzavírá ředitel kyjovské nemocnice.