Skip to main content

Světluška duben 2024

Útočištěm běžců před startem se již tradičně stalo pražské Výstaviště ve Stromovce. K běhu byl připraven i bohatý doprovodný program, hudební produkce a těsně před startem i bubenická show. Vybíhalo se z Výstaviště a běžci měli na výběr dva okruhy – kratší nebo delší. Nebylo přitom nutné běžet, trasu šlo klidně jen projít. 

V chladném, ale jinak slunečném čtvrtečním odpoledni se nás sešlo několik desítek včetně našich nejmladších. Událost tak dostala kromě charitativního aspektu i další rozměr. Byla perfektním stmelujícím zážitkem pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, kteří se rozhodli zapojit.

ESCCMID 2024

Před nedávnem skončil další ročník evropského kongresu klinické mikrobiologie a infekčních chorob ESCMID Global. V rámci této akce naše společnost Beckman Coulter oznámila, že rozšířila nabídku svých testů na imunochemickém analyzátoru DxI 9000 – a to o testy na viry hepatitidy B a C, které obdržely značku CE.

Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) žije odhadem 354 milionů lidí na celém světě s chronickou hepatitidou B nebo C. Společně jsou hepatitida B a C u stovek milionů lidí nejčastější příčinou jaterní cirhózhepatocelulárního karcinomu. a úmrtí souvisejících s virovou hepatitidou. Včasná diagnostika je klíčovým předpokladem k rychlému zahájení správné léčby, což umožňuje lepší dlouhodobé zdravotní výsledky.

Právě využití jedinečných technologických inovací analyzátoru DxI 9000, jako je ZeroDaily Maintenance, PrecisionVision Technology, Lumi-Phos PRO, SimpleSolve Onboard Guide a DxS IntelliServe , nově zavedené testy infekčních chorob společnosti Beckman Coulter  umožňují spolehnout se na přesnou diagnostiku a včasnou léčbu onemocnění.

Více informací ohledně nových testů na viry hepatitidy B a C naleznete v tiskové zprávě.

Beckman Coulter podpořil klub Para plavání Praha

Srdečně děkujeme společnosti Beckman Coulter Diagnostics za podporu, díky které uhradíme hodinový pronájem 25 plaveckých drah.

Prioritou sportovního klubu je práce s nejmladšími dětmi a rozvojový program. Přesto je nejúspěšnější i ve vrcholovém sportu. Všichni dosavadní tělesně postižení paralympijští medailisté byli členy klubu. Plavci klubu získali na paralympiádách, MS a ME od roku 1995 více než 100 medailí. Historicky nejúspěšnějším plavcem ČR je čtyřnásobný paralympijský vítěz Martin Kovář. Klub je nejúspěšnějším para plaveckým klubem v ČR. Úzce spolupracuje s ČESKÝM PARA PLAVÁNÍM z.ú., které pro klub zajišťuje metodický, trenérský a administrativní servis. Kromě členství ve struktuře paralympismu jsou také členy Českého svazu plaveckých sportů. Od počátku trénují na Bazénu Strahov v jedné vodě v jeden čas s olympioniky z Victoria Vysokoškolské sportovní centrum.

Tréninky probíhají od září do června, od pondělí do pátku, pronajímají si 27 drah v 15 hodinách pro 100 plavců v 33 lekcích.

Mottem tréninku je: „Děláme rehabilitaci, která baví a sport, který má přesah“. Prioritně se zaměřují na rozvoj, sport vnímají jako cestu k otevření nových obzorů. Klub přijímá tělesně postižené plavce s perspektivou samostatného plavání, pravidelné docházky alespoň 2 x týdně a zapojení do závodního plavání v domácí pohárové sérii. 

Cíle klubu:

  • Nadšení plavci, hrdí rodiče, spokojený personál!
  • Nejpočetnější zastoupení ve všech věkových kategoriích ze všech klubů v ČR v pohárové sérii.
  • Kompletní obsazení stupňů vítězů ve věkové kategorii nejmladších žáků v pohárové sérii.
  • Obhajoba vítězství v soutěži družstev v pohárové sérii.
  • Klub jako ekonomicky stabilní jednotka s rezervou ve výši ročního rozpočtu.

Cílová skupina:

  • Plavci s tělesným postižením s potenciálem samostatného plavání a zapojení do závodů.

Lépe než proklínat temnotu

Na konferenci DIALOG jste vzpomínala i na svoji první misi. Co vás na ní před těmi dvanácti nejvíc překvapilo?

Jela jsem na ni až po teoretické přípravě, ale na místě bylo těch překvapení docela dost. Jdete do nového prostředí a poprvé se reálně střetnete s realitou práce Lékařů bez hranic, jejího systému. Je to i hodně malých, ale nezbytných úkolů, zásadní je i udržet co nejvíc kontinuitu stylu práce, protože na jednotlivých pozicích se lidé neustále střídají, přijíždějí a odjíždějí. 

Na misi jste byla ve dvojí roli – jako praktikující lékař a jako učitel. Kdy která z těch rolí převažuje?

To závisí na kontextu našeho působení, mohou nastat dva různé. V prvním jde o nějakou extrémně urgentní situaci, třeba o zemětřesení. Tehdy okamžitě vyrážíme na pomoc, tam jde o reálně medicínskou praxi –  prostě pojďme dělat urgentně to, co je třeba, někde něco akutního vznikne a je třeba okamžitě reagovat. Na to jsme připravení i vybavením, máme sklady s připravenými kontejnery s definovanými sety materiálu, proclené a připravené na export. Na místo vyrazí naše výzkumná mise, někdy tam jede lékař a často i nějaký logistik, prozkoumají terén, aby věděli, co bude potřebné, aby co nejrychleji a nejefektivněji se tam dostali ti lidé, kteří tam mají být. Pošlou vás tam a vy se na místě ihned vrháte na medicínu, prostě okamžitě začnete dělat.

A ta druhá možnost?

Druhá možnost je, že víme, že některá země má zdravotnictví v hodně špatném stavu, případně že dostalo nějakou ránu a že to bude zřejmě i na delší dobu. To je třeba Haiti, Afghanistán, Jižní Súdán – různé země mají různé potřeby a ty zdravotnické systémy tam kolabují nebo nestíhají naplňovat potřeby svých občanů. Tehdy na sebe bereme tu dvojitou úlohu: ano, identifikovali jsme, že je tam potřeba, na kterou dokážeme reagovat, ale vždy je tam i idea, jak vybudovat nemocnici nebo třeba výjezdovou ambulanci do komunit. Nemocnice nemusí být jen budova, ale třeba stanový komplex. Tam je potom za tím vždy myšlenka, jak co nejvíc práce postavit na domácích lidech, jakou podporu jim umíme co nejvíc a co nejrychleji poskytnout a jak co nejvíc a nejefektivněji předat know how, delegovat zodpovědnost a řízení celé nemocnice na domácí týmy. Často na ně postupně přecházejí všechny pozice a naše podpora zůstává finanční, materiální a logistická. Oni zůstávají, na nich to stojí, oni jsou ti skrytí hrdinové. Představte si už jen to, že během jednoho roku máte třeba čtyři různé šéfy, každého s jinou vizí i zlozvyky.  

Je něco přenositelné naopak odtamtud, do medicínské reality tady?

Možná to překvapí, ale v Afghanistánu a následně v Iráku jsem se naučila používat v lékařské praxi mobil i jako diář a pochopila jsem, že třeba fotky ran jsou nejlepším popisem, momentálního stavu. Perfektně mi pomáhal WhatsApp, třeba ke konzultaci s ortopédem jsme mu poslali fotku rentgenových snímků. On nám je popsal, určil další postup a sledoval výsledky. Je to jednodušší a efektivnější způsob než si volat. Ale přinesla jsem si i některé vysloveně medicínské zručnosti, například v péči o bodné a střelné rány a naučila jsem se dělat i například ultrazvuk břicha. Ale hlavně si odtamtud odnáším způsob, jakým může být do péče začleněná rodina pacienta, tam je to samozřejmé a je důležité umožnit jim, aby byli co nejvíc spolu. Pochopila jsem ale i nutnost zachování intimity, i na standardním oddělení mají být závěsy mezi postelemi. Platit by to mělo i v evropských podmínkách.

Řekla jste také, že mlčení zabíjí. V jakém smyslu?

To je odkaz na akceptační projev na udělení Nobelovy ceny, Lékaři bez hranic ji získali v roce 1999. Jde o rozměr vydávání svědectví o tom, kde se co zlého děje a hledání způsobu, jak pomáhat a efektivně a tak, abychom nezraňovali tam, kde chceme pomoci. Nejsme si úplně jisti, zda slova dokážou zachránit životy, ale zcela jisté je, že mlčení zabíjí. To, že někdo s mocí a penězi sedí někde na opačném konci zeměkoule a neví, nebo nechce vědět, že se někde něco děje jinak, než si my sami myslíme. Chceme dát hlas těm, kteří sami hlas nemají, být advokáty slabých, těch, kteří nedosáhnou třeba ani na jednoduché vakcíny proti zánětu plic malých dětí, protože jsou pro jejich zemi příliš drahé.

Ve válečných konfliktech ošetřujete zraněné z obou stran. Lékaři bez hranic musí být už z Hippokratovy přísahy nad věcí, ale jak to za nedostatku všeho snáší místní personál?

S pokorou a stoicky. Při operaci jednoho takového zraněného mi ošetřovatel řekl, že pomáhá i jemu a dělá to, protože chce, aby už skončila válka.  

Jana Jílková

Význam EFLM je v síle spojení

Na konferenci DIALOG 2024 jste hovořil o plánech a aktivitách EFLM. Jak byte tuto organizaci představil?

Zkratka EFLM znamená The European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Organizace vznikla v roce 2007 spojením dvou evropských asociací Forum of European Societies of Clinical Chemistry (FESCC) a European Communities Confederation of Clinical Chemistry (EC4). Sdružuje národní organizace z oblasti klinické biochemie a laboratorní medicíny ze 42 zemí a má více než 30 000 členů. Jsou tam zastoupeny všechny evropské země a také Gruzie, Arménie a Ázerbájdžán, není tam jen Bělorusko, Moldavsko a Malta. EFLM je v současné době hlavním představitelem laboratorní diagnostiky v Evropě, je součástí Biomedical Alliance a součástí IFCC, což je Mezinárodní asociace klinické chemie a laboratorní medicíny.

Kam jsou zaměřeny hlavní aktivity EFLM?

Zejména do vzdělávání, rozvoje dovedností a znalostí členů, do podpory stáží v mnoha laboratořích. Důležitou oblastí je podpora výzkumu v oblasti laboratorní diagnostiky, zavádění systémů kvality, vytváření mezinárodních doporučení, ale i prezentace našeho oboru, jako třeba prostřednictvím Labs day. EFLM prosazuje naše potřeby jak profesní, tak odborné na úrovni EU. Vydává svůj oficiální časopis – Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.

Jaké jsou praktické dopady účasti na národních úrovních?

Souvisí to s tím, jak silné jsou jednotlivé národní společnosti oboru, zda mají vytvořenu nějakou silnou organizaci typu naší České společnosti klinické biochemie ČLS JEP. V Evropě máme vazby na evropskou akreditaci z hlediska kvality, máme vazby na pracovní skupiny EU věnující se zdravotnictví, školství, ale i regulacím či postavení pracovníků ve zdravotnictví. Podstatné pro nás je členství EFLM v Biomedical Alliance, která vznikla kolem roku 2009 a sdružuje přibližně 40 evropských společností v oblasti medicíny a biomedicíny, například v oblasti onkologie a kardiologie. Biomedical Alliance je velmi silná organizace a vlivný partner v Bruselu. Je zřejmé, že když se velké organizace spojí, mohou vyvíjet mnohem efektivnější tlak při prosazování svých cílů.

Byl jste zvolen prezidentem výboru EFLM a od roku 2026 se stanete prezidentem této prestižní evropské organizace. Jak z tohoto nadhledu vypadá pohled do naší milé malé české kotliny?

Na evropské úrovni si v oboru stojíme lépe, než by se při velikosti české kotliny mohlo zdát a naše účast v EFLM tomu odpovídá. Česká společnost klinické biochemie patří mezi velké společnosti z hlediska EFLM, aktivně vystupuje a má řadu členů, kteří působí v různých orgánech a jednotlivých komisích – Daniel Rajdl, Jaroslav Racek, Drahomíra Springer, Aleš Kvasnička a další. Já sám jsem byl ve výboru EFLM devět let a teď jsem byl zvolen prezidentem výboru, takže šest let budu v čele řídicího orgánu této organizace. V EFLM má Česká republika velmi dobrý zvuk. Organizujeme tu konference Celme, v roce 2023 byla už pátá, a naší snahou je a věřím, že se to nakonec povede, uspořádat v roce 2027 EuroMedLab v Praze. Práce děláme hodně a výsledky tomu odpovídají.

Jana Jílková