Skip to main content

NEWSLETTER


Dialog 2024

Ve dnech 21.–23. dubna 2024 v brněnském OREA Resort Santon proběhlo již šesté pokračování této odborné akce, páté pod názvem Dialog. Generálním garantem odborného programu byla společnost Beckman Coulter, odborným garantem prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Odborné záštity poskytla Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP, Slovenská spoločnosť klinickej biochémie a Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb. Organizaci celé akce zajistila společnost EEZY Events & Education.

Hlavním tématem a zároveň i mottem letošního Dialogu byla „Spolupráce bez hranic“. Novinkou nebyla otevřená hranice mezi Českem a Slovenskem, účastníci (bylo jich letos 160) i přednášející byli jako vždy z obou zemí (ale i z několika dalších). Mimo hranice naší velmi komfortní zóny, tam, kde má i lékařská péče jiný rozměr a nároky na ty, kteří ji poskytují, se pohybují Lékaři bez hranic. Na Dialog přijeli i jejich zástupci, promluvili tu o průběhu misí a zážitcích z nich. Tradičně velký prostor mělo na konferenci téma odborného vzdělávání a podpora mladých klinických biochemiků u nás i na Slovensku. Největší prostor byl věnován aktuálním otázkám automatizace a standardizace procesu, a to z mnoha různých úhlů pohledu. Alarmujícím tématem letošního Dialogu rozhodně byla problematika závislostí, a to nejen lékových. Blok Medicína v konzervativním prostředí v terénu přinesl například i značně neotřelý pohled na možnosti a limity laboratorní diagnostiky infekčních stavů. Závěr programu, okénko BC, patřil Beckman Coulter & Immunotech.