Skip to main content

NEWSLETTER


Vyhodnocení Movember 2023

Firma Beckman Coulter je již tradičně partnerem akcí věnujících se prevenci karcinomu prostaty. Charitativní běh RUN FOR MOVEMBER, kde naším partnerem byla laboratoř Spadia, zaznamenal letos rekordní účast. Následovala řada […]

Firma Beckman Coulter je již tradičně partnerem akcí věnujících se prevenci karcinomu prostaty. Charitativní běh RUN FOR MOVEMBER, kde naším partnerem byla laboratoř Spadia, zaznamenal letos rekordní účast.

Následovala řada lokálních kampaní napříč republikou, kde bylo přímo v laboratořích vyšetřeno přes 6000 mužů. Primárně vyšetřovaným testem bylo PSA.

Jaké byly výsledky? Z vyšetřených 6318 mužů bylo 620 vyhodnoceno jako pozitivní… to je 10 %, z nichž někteří byli na vyšetření poprvé v životě.

Někteří z nich byli odesláni přímo k urologovi, některá pracoviště ještě zvýšila diagnostickou přesnost záchytu vyhodnocením PHI indexu u mužů s pozitivním věkově specifickým PSA.

Zajímavé je věkové rozložení mužů. Největší počty vyšetřených mužů byly ve věkové kategorii do 55 let, zatímco nejvyšší počty pozitivit (ve vyšších věkových kategoriích až 20 %) se objevovaly ve věku nad 55 let. To je dobrým příslibem do budoucna – znamená to, že muži se zajímají o své zdraví s dostatečným předstihem, aby pro ně případný karcinom prostaty neznamenal ohrožení na životě.

Listopadem preventivní akce nekončí – v lednu se rozjíždí screeningový program na záchyt karcinomu prostaty, který je výsledkem několikaleté spolupráce ČSKB a ČUS. Tento screeningový program je založen na testu PSA a jak ukazují výše uvedené skutečnosti, má určitě smysl… stejně tak jako případné dovyšetření fPSA a p2PSA na základě indikace urologa…

Sérii preventivních akcí věnujících se mužskému zdraví jsme začali v listopadu během Run for Movember, symbolicky jí končíme Mezinárodním dnem žen… v příštím čísle přineseme novinky z oblasti ženského zdraví… a držme si palce, ať příští listopad je pouze charitativní akcí, kdy už žádný muž nebude potřebovat vyšetřit PSA, protože ho bude znát…