Skip to main content

NEWSLETTER


Slavnostní „stříhání pásky“

Pod záštitou České společnosti klinické biochemie a Velvyslanectví USA v České republice bylo 21. března slavnostně otevřeno nové sídlo společnosti Beckman Coulter Česká republika. Slavnostní setkání začalo v nových prostorách společnosti a […]

Pod záštitou České společnosti klinické biochemie a Velvyslanectví USA v České republice bylo 21. března slavnostně otevřeno nové sídlo společnosti Beckman Coulter Česká republika. Slavnostní setkání začalo v nových prostorách společnosti a pokračovalo v rezidenci velvyslance USA v České republice.

Co se dělo na Chodově…

V novém sídle společnosti Beckman Coulter v Park Point na pražském Chodově hosty uvítal Ing. Vojtěch Drbohlav, generální ředitel Beckman Coulter pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Chorvatsko. Vysvětlil i důvody změny dosavadního sídla: „Když jsme se před rokem dozvěděli, že se máme stěhovat ze stávajícího objektu, vzali jsme to jako příležitost najít novější, zajímavější a pro nás vhodnější místo. Důležité bylo získat větší prostor pro demo laboratoř, kde můžeme ještě lépe organizovat školení a dále rozvíjet spolupráci s našimi zákazníky. Na stejném místě jsme potřebovali umístit i servis. Vhodné a velmi atraktivní prostory jsme našli tady, v chodovském Park Pointu. Nabídli nám tu i možnost mít servis a všechny ostatní funkce pod jednou střechou.“ S vítězným architektonickým návrhem a následně i realizací přišlo architektonické studio COSMO, které „beckmany“ zaujalo svými  zajímavými koncepcemi prostorového designu.

Po úvodních slovech, slavnostním stříhání pásky a přípitku proběhla komentovaná prohlídka kanceláří a showroomu.

…a co se odehrálo v rezidenci amerického ambasadora

Slavnostní program zahájil ve své rezidenci Bijan Sabet, velvyslanec USA v České republice. Na uvítanou řekl: „Vláda USA tuto vilu zakoupila před více než 75 lety a od té doby se zde uskutečnilo nespočet setkání, která vstoupila do historie. Mám radost, že tu mohu poblahopřát společnosti Beckman Coulter Česká republika k dnešnímu dni, kdy otevírá nové kanceláře a showroom a těší mě, že zde společně slavíme tento důležitý milník. Klíčovým aspektem reputace této společnosti jsou inovace a její kultura je známá úzkou spoluprací mezi partnery, jejímž cílem je překlenout propast mezi špičkovou technologií a klinickou praxí. Považuji za privilegium být tady, obklopen vámi všemi, kteří sdílíte nadšení pro vědecký pokrok a zlepšování života lidí.“

Po úvodním slovu následovalo vystoupení MUDr. Toma Philippa, Ph.D., MBA místopředsedy zdravotnického výboru Poslanecké sněmovny PČR. „Firmy Beckman Coulter si velmi vážím.“ Připomněl, že obchodní partnerství není jenom o nejlevnějším výrobku nebo nejlevnější dodávce, ale i o tom, od koho se nakupuje, s jakou zárukou kvality a budoucí spolupráce.

Poděkováním za pozvání do sídla amerického ambasadora zahájil své vystoupení Ing. Mgr. Jiří Pecina, MBA, MHA, 1. místopředseda správní rady Asociace pro digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb v ČR. Podle něj je Beckman Coulter společností razící zásadu, že správně uvedená a provedená digitalizace zlepšuje život personálu ve zdravotnických zařízeních, ale i šetří peníze až na úroveň státu. Inženýr Pecina se účastnil i prohlídky nových prostor firmy a udělaly na něj velmi pozitivní dojem. „Vy přemýšlíte i nad tím, že je lepší školit personál přímo u vás a máte skvělou praxi. Viděl jsem váš internacionální tým na zákaznické podpoře, což je známka faktu, že jste České republice dali velkou důvěru v to, že můžete odsud řídit i v jiných zemích operace a zákaznický servis, máte ho skvělý. Pro nás je globální partner s lokálním dotekem nesmírně důležitý,“ zdůraznil Ing. Pecina.

Trojici vystoupení gratulantů uzavřel prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze. „Dnes začíná nová etapa společnosti Beckman Coulter ČR, a to v nových  prostorech s novými možnostmi školení a zároveň stávajícím velmi zkušeným týmem. Dominance společnosti, zejména v oblasti v oblasti hematologie, přerostla do komplexní laboratorní diagnostiky vysoké kvality. Do oblasti life science přispěla například metodami molekulární biologie. Vedle analytických přístupů různých forem je třeba zmínit i otázku řízení procesů pomocí moderních informatických systémů, které řídí nejen procesy uvnitř analytických systémů a napříč nimi, ale jsou i schopny komunikovat se současnými a budoucími prostředky telemedicíny. Řada z nás zná jejich přístroje z vlastní praxe. Víme, že jsou velmi kvalitní, můžeme se na ně spolehnout. Vážíme si i zázemí firmy, její podpory a servisu pro nás. Firmě Beckman Coulter přeji, ať se jí v nových prostorech daří rozvíjet laboratorní medicínu a komunikaci s partnery nejen u nás, ale i v zahraničí. A ať se jí daří stejně jako dosud,“ popřál „beckmanům“ profesor Zima.

Jana Jílková