Skip to main content

IVD ČASOPISY


IVD 36-2019

Nejistota a chyba měření v klinické laboratoři

Potenciál využití Interleukinu 6 a vysoce sensitivního Troponinu I v diagnostice výdutí břišní aorty.

Nová generace soupravy pro izolaci dna z krve: Genfind v3

Pohled na hematologické analyzátory

Terapeutické monitorovanie hladín liečiv

Nové soupravy ClearLLab 10 color