Skip to main content

IVD ČASOPISY


IVD 35-2018

AACC 2018

Beckman Coulter představuje své vize a nové produkty

hs TnI – TŘÍHODINOVÝ RULE-IN/RULE-OUT ALGORITMUS

DISTRIBUČNÍ ŠÍŘE MONOCYTŮ (MDW)- nový pomocník včasnější detekce sepse

REMISOL ADVANCE

NOVÉ VERZE PRŮTOKOVÉHO CYTOMETRU CYTOFLEX LX

NOVÉ VERZE PRŮTOKOVÉHO CYTOMETRU CYTOFLEX LX