Skip to main content

IVD ČASOPISY


IVD 41-2023

Linka DXA 5000 v nemocnici Na Homolce.

TÉMA: Digitalizace laboratoří.

Hematologický analyzátor DXH 560.

Multidisciplinární přístup ke karcinomu prostaty.

Hladiny vitaminu D v průběhu roku.

Interference revmatoidního faktoru – kazuistika.