Skip to main content

NEWSLETTER


Efektivní močová analýza

Analýza moči patří mezi základní klinicko-biochemické postupy, které jsou důležitým nástrojem ke stanovení diagnózy, sledování průběhu a výsledků léčby u řady onemocnění.

Analýza moči je třetím hlavním diagnostickým testem v klinické laboratoři po analýze séra/plazmy a krevního obrazu (1). Počty vzorků pro močovou analýzu mohou představovat až 1/3 všech laboratorních testů (4) a jejich počty neustále rostou i díky stárnoucí globální populaci (2). Nedostatek odborníků na trhu práce způsobuje vytrvalou pracovní zátěž a stres na stávající laboratorní techniky (3). Specifickým problémem u močové analýzy může být i časté přerušování pracovního postupu analýzy moči způsobené manuální kontrolou částic. Tyto ruční kontroly mohou u jednoho vzorku trvat až šestkrát déle než standartní zpracování analyzátorem (4). Všechny tyto aspekty hrají důležitou roli, zejména v dnešní době, kdy je požadavek na rychlost vyšetření (TAT) a klinicky relevantní výsledek alfou a omegou kvalitní péče o pacienta. Diagnostické laboratoře tak čelí mnoha nelehkým výzvám, které mohou ovlivnit workflow či zpoždění pacientských výsledků.

Je zjevné, že laboratoře proto vyhledávají spolehlivá řešení, která minimalizují ruční kontrolu a standardizují laboratorní procesy. Jedním z takovýchto řešení přináší Beckman Coulter v podobě nového, plně automatizovaného, škálovatelného analyzátoru moči – DxU Iris.

DxU Iris je spojení mikroskopického analyzátoru DxU 850m Iris (případně DxU 840m Iris) s přístrojem pro automatickou chemickou analýzu moči (DxU 810c). Využitím patentované technologie Digital Flow Morphology se softwarem Auto-Particle Recognition (APR) pomáhá DxU Iris Workcell izolovat, identifikovat a charakterizovat částice na obrazovce, čímž prakticky eliminuje potřebu ručního mikroskopování. Tento plně automatizovaný, „walk-away“ systém s EFR technologií (Edit-Free-Release) výrazně snižuje nutnost manuální kontroly, přerušení či zásahu operátora na méně než 3 % (5). Intuitivní softwarové uživatelské rozhraní, které se shoduje s ostatními diagnostickými přístroji Beckman Coulter, umožňuje obsluze pohodlnou navigaci. Navíc obsahuje několik vylepšených funkcí, jako například Flexibilní digitální zoom či integrovanou validaci výsledku pomocí programu iWARE.

Stejně jako u jiných analyzátorů Beckman Coulter mají laboratoře možnost propojit DxU Iris s pokročilými softwarovými řešeními jako je nástroj vzdáleného servisu PROService, nástroj vzdáleného monitorování DxONE Command Central či middlewaru REMISOL Advance.

DxU Iris umožňuje efektivní analýzu moči snížením míry ručního mikroskopického prohlížení, minimalizuje zásahy a nucené přerušení obsluhy. Intuitivní uživatelské rozhraní, automatická validace a ověřování přispívá k vyšší spolehlivosti výsledků.   

Reference

  1. Delanghe, J., & Speeckaert, M. (2014). Preanalytical requirements of urinalysis. Biochemia medica, 24(1), 89–104. https://doi.org/10.11613/BM.2014.011
  2. An Aging Population And Growing Disease Burden Will Require ALarge And Specialized Health Care Workforce By 2025 Timothy M. Dall, Paul D. Gallo, Ritasree Chakrabarti, Terry West, April P. Semilla, and Michael V. Storm Health Affairs 2013 32:11, 2013-2020.
  3. American Society for Clinical Laboratory Science. Clinical laboratory personnel shortage. https://www.ascls.org/advocacy-issues/workforce
  4. https://www.mlo-online.com/home/article/13004799/automated-urinalysis-in-the-clinical-lab Accessed: February 16, 2021
  5. Liu Xuekai, Chen Weibin, Li Xiaolong, et. al. Establishment and validation of auto verification criteria for urine analysis workstation in a multi‐center study [J]. Chinese Journal of Laboratory Medicine, 2020, 43(12): 1225-1231. DOI: 10.3760/cma.j.cn114452-20200427-00433.