Skip to main content

NEWSLETTER


DxC 500 AU

Jsme rádi, že Vám s novým rokem můžeme představit i nový přírůstek do portfolia biochemických analyzátorů – DxC 500 AU.

Beckman Coulter Diagnostics představil svůj nový automatizovaný biochemický analyzátor DxC 500 AU v rámci konference Medlab v Dubaji, která se koná v termínu 5. až 8. února 2024.

Jedná se o plně automatizovaný biochemický analyzátor s „random access“ přístupem, přednostním zpracování urgentních vzorků a možností vkládat reagencie za chodu. DxC 500 AU nabízí široké portfolio testů. Díky společným reagenciím a propracovaným protokolům testů  poskytuje ekvivalentní výsledky napříč platformami BC.

Biochemický analyzátor DxC 500 AU byl vyhodnocen podle metodiky Six Sigma. U hodnocených testů byl prokázán vynikající výkon. Sigma-metrická analýza ukázala, že analyzátor plní nebo překračuje přísná specifika daná požadavky dle CLIA 2024.

DxC 500 AU se vyznačuje jednoduchým intuitivním ovládáním, účelností a efektivním výkonem pro laboratoře menšího a středního laboratorního segmentu. Kromě provozních výhod analyzátor DxC 500 AU pozitivně ovlivňuje péči o pacienty prostřednictvím vysokého standardu kvality širokého portfolia testů.

Více informací naleznete na stránkách https://www.beckmancoulter.com/en/products/chemistry/dxc-500-au-chemistry-analyzer