Skip to main content

Světluška 2024

Společnost Beckman Coulter a Immunotech podporují Světlušku již od roku 2017. Ani tento rok nebude výjimkou. V tomto roce se poběží v 7-mi městech po celé České republice. Beckman Coulter plánuje společný běh z pražského Výstaviště ve Stromovce. Srdečně Vás tímto zveme dne 25. 4 .2024 na pražské Výstaviště ve Stromovce. Pokud najdete chvíli, přidejte se k nám. Společně tak uděláme něco pro dobrou věc.

IFCC Dubai 2024

Toto je poprvé, co se WorldLab koná na Blízkém východě a spojuje odborníky z celého světa v jednom z nejživějších a technologicky nejvyspělejších měst na světě – Dubaji.

Další informace ohledně konference IFCC WorldLab 2024 lze nalézt na webových stránkách kongresu: www.dubai2024.org

DxC 500 AU

Beckman Coulter Diagnostics představil svůj nový automatizovaný biochemický analyzátor DxC 500 AU v rámci konference Medlab v Dubaji, která se koná v termínu 5. až 8. února 2024.

Jedná se o plně automatizovaný biochemický analyzátor s „random access“ přístupem, přednostním zpracování urgentních vzorků a možností vkládat reagencie za chodu. DxC 500 AU nabízí široké portfolio testů. Díky společným reagenciím a propracovaným protokolům testů  poskytuje ekvivalentní výsledky napříč platformami BC.

Biochemický analyzátor DxC 500 AU byl vyhodnocen podle metodiky Six Sigma. U hodnocených testů byl prokázán vynikající výkon. Sigma-metrická analýza ukázala, že analyzátor plní nebo překračuje přísná specifika daná požadavky dle CLIA 2024.

DxC 500 AU se vyznačuje jednoduchým intuitivním ovládáním, účelností a efektivním výkonem pro laboratoře menšího a středního laboratorního segmentu. Kromě provozních výhod analyzátor DxC 500 AU pozitivně ovlivňuje péči o pacienty prostřednictvím vysokého standardu kvality širokého portfolia testů.

Více informací naleznete na stránkách https://www.beckmancoulter.com/en/products/chemistry/dxc-500-au-chemistry-analyzer

Efektivní močová analýza

Analýza moči je třetím hlavním diagnostickým testem v klinické laboratoři po analýze séra/plazmy a krevního obrazu (1). Počty vzorků pro močovou analýzu mohou představovat až 1/3 všech laboratorních testů (4) a jejich počty neustále rostou i díky stárnoucí globální populaci (2). Nedostatek odborníků na trhu práce způsobuje vytrvalou pracovní zátěž a stres na stávající laboratorní techniky (3). Specifickým problémem u močové analýzy může být i časté přerušování pracovního postupu analýzy moči způsobené manuální kontrolou částic. Tyto ruční kontroly mohou u jednoho vzorku trvat až šestkrát déle než standartní zpracování analyzátorem (4). Všechny tyto aspekty hrají důležitou roli, zejména v dnešní době, kdy je požadavek na rychlost vyšetření (TAT) a klinicky relevantní výsledek alfou a omegou kvalitní péče o pacienta. Diagnostické laboratoře tak čelí mnoha nelehkým výzvám, které mohou ovlivnit workflow či zpoždění pacientských výsledků.

Je zjevné, že laboratoře proto vyhledávají spolehlivá řešení, která minimalizují ruční kontrolu a standardizují laboratorní procesy. Jedním z takovýchto řešení přináší Beckman Coulter v podobě nového, plně automatizovaného, škálovatelného analyzátoru moči – DxU Iris.

DxU Iris je spojení mikroskopického analyzátoru DxU 850m Iris (případně DxU 840m Iris) s přístrojem pro automatickou chemickou analýzu moči (DxU 810c). Využitím patentované technologie Digital Flow Morphology se softwarem Auto-Particle Recognition (APR) pomáhá DxU Iris Workcell izolovat, identifikovat a charakterizovat částice na obrazovce, čímž prakticky eliminuje potřebu ručního mikroskopování. Tento plně automatizovaný, „walk-away“ systém s EFR technologií (Edit-Free-Release) výrazně snižuje nutnost manuální kontroly, přerušení či zásahu operátora na méně než 3 % (5). Intuitivní softwarové uživatelské rozhraní, které se shoduje s ostatními diagnostickými přístroji Beckman Coulter, umožňuje obsluze pohodlnou navigaci. Navíc obsahuje několik vylepšených funkcí, jako například Flexibilní digitální zoom či integrovanou validaci výsledku pomocí programu iWARE.

Stejně jako u jiných analyzátorů Beckman Coulter mají laboratoře možnost propojit DxU Iris s pokročilými softwarovými řešeními jako je nástroj vzdáleného servisu PROService, nástroj vzdáleného monitorování DxONE Command Central či middlewaru REMISOL Advance.

DxU Iris umožňuje efektivní analýzu moči snížením míry ručního mikroskopického prohlížení, minimalizuje zásahy a nucené přerušení obsluhy. Intuitivní uživatelské rozhraní, automatická validace a ověřování přispívá k vyšší spolehlivosti výsledků.   

Reference

  1. Delanghe, J., & Speeckaert, M. (2014). Preanalytical requirements of urinalysis. Biochemia medica, 24(1), 89–104. https://doi.org/10.11613/BM.2014.011
  2. An Aging Population And Growing Disease Burden Will Require ALarge And Specialized Health Care Workforce By 2025 Timothy M. Dall, Paul D. Gallo, Ritasree Chakrabarti, Terry West, April P. Semilla, and Michael V. Storm Health Affairs 2013 32:11, 2013-2020.
  3. American Society for Clinical Laboratory Science. Clinical laboratory personnel shortage. https://www.ascls.org/advocacy-issues/workforce
  4. https://www.mlo-online.com/home/article/13004799/automated-urinalysis-in-the-clinical-lab Accessed: February 16, 2021
  5. Liu Xuekai, Chen Weibin, Li Xiaolong, et. al. Establishment and validation of auto verification criteria for urine analysis workstation in a multi‐center study [J]. Chinese Journal of Laboratory Medicine, 2020, 43(12): 1225-1231. DOI: 10.3760/cma.j.cn114452-20200427-00433.
Odpoledne otevřených dveří pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky

Jak jsme Vás již informovali na konci roku, naše firma se přestěhovala do nově dokončených prostor v kancelářském areálu The Park na Chodově.

Po prvních dnech a týdnech jsme se pomalu zabydleli a v úterý 30. 1. 2024 jsme uspořádali  v nových prostorách společnosti Beckman Coulter pro zaměstnance a rodinné příslušníky tzv. odpoledne otevřených dveří. Nakonec se akce zúčastnilo přes 70 rodinných příslušníků, současných i bývalých kolegů a kamarádů. Akce bude mít své pokračování i pro Vás – zákazníky. Bližší informace budou následovat v dalších dílech BC News.