Skip to main content

NEWSLETTER


Odborně naučný kvíz – DIALOG 2023

V rámci programu konference Dialog 2023 jsme měli možnost zúčastnit se zábavně naučného kvízu ve skupinách.

Ověřili jsme si svoje znalosti ze školních lavic, kreativitu i schopnost vidět věci z nadhledu (dnes tak populární „helicopter view“).

Bylo zajímavé, jak to dokázalo probudit soutěživost téměř ve všech účastnících. Bohužel, nejlepší může být jen jeden… Tímto bych chtěla poděkovat J. Melegové, Z. Švagerovi, V. Kurfüstovi, M. Richterovi a M. Jaňovkovi, že mi pomohli skupinu s příhodným jménem „Nejlepší“ vytvořit … a pro všechny ostatní pár zajímavostí z knihy L. Špačka „Etiketa pro lékaře, zdravotníky a pomáhající profese“, která byla cenou pro vítěze:

Každý pacient má základní komunikační potřeby. Tyto tři potřeby nevnímáme, jsou součástí našich pocitů, které se slévají v komplexní vjem zvaný dojem:

  • První potřeba: být vítán
  • Druhá potřeba: cítit se důležitý
  • Třetí potřeba: najít porozumění

A pro další konference se určitě hodí možnost vyvarovat se v knize rozebraných pověr a mýtů:

  • Když nemluvím, nekomunikuji
  • Komunikuji hlavně slovy
  • Záleží na tom, co říkám, nezáleží na tom, jak to říkám

Tereza Tietze