Skip to main content

NEWSLETTER


Morfologie buňky kdykoli a odkudkoli

Mgr. Jozefína Bernátová, produktová specialistka Beckman Coulter Slovenská republika, pro účastníky semináře připravila prezentaci digitálních platforem Scopio, mohli si je na místě i prakticky vyzkoušet. Ve zkratce Scopio představila i v tomto rozhovoru.

Co se skrývá pod názvem Scopio?

Scopio je digitální skener, který už teď slouží na skenování nátěrů periferní krve a v budoucnosti bude sloužit na skenování nátěrů aspirátu kostní dřeně. Jde o specifický typ analyzátoru – vlastně je to skener a morfologický analyzátor v jednom. Sken si Scopio pořídí ze sklíčka s nátěrem, a pak za pomoci umělé inteligence jednotlivé naskenované buňky předklasifikuje. Všichni víme, jak náročné je manuální mikroskopování a vyhodnocování vzorku jak na odbornost a zkušenosti specialisty, tak i na jeho čas. A také jak pracné to je. Morfolog, který má k dispozici Scopio, musí už jen ověřovat, v případě potřeby nabízenou klasifikaci překlasifikovat, přidávat komentáře a anotace a samozřejmě validovat výsledek, který mu přístroj předpřipravil. Přístroj výrazně redukuje potřebu dodatečného manuálního mikroskopického vyšetření. Díky takzvanému digitálnímu celoplošnému zobrazení se získá stejný náhled jako v mikroskopu, což umožňuje prohlížet nátěr od monovrstvy až po rozptýlený konec. A pro každou laboratoř je důležité podstatné zkrácení doby vydání výsledku, se Scopiem je možné zkrácení až o 60 %. Takže i diagnóza může být stanovena mnohem dříve a jde ji určit i na dálku. O to dříve může začít i léčba pacienta.

Komu by v Česku a na Slovensku Scopio nejvíce pomohlo?

To je dobré téma právě díky vymoženostem, které Scopio má. Primárně je Scopio laboratorní přístroj a jako takový by měl být umístěný někde v laboratoři. Hardware nabízíme laboratořím, ale dosah je mnohem širší, protože analyzátor se dodává s 15 licencemi na vzdálené připojení. To znamená, že specialista, který hodnotí nátěry periferní krve, se může velmi jednoduše připojit přes internet k laboratoři, která nátěr za pomoci Scopia naskenovala. Odpadá tak potřeba, aby morfolog šel do laboratoře nebo aby za ním nátěry nosili někam do ambulance. Pracovat může i z domova. Expertů na morfologii je velmi málo a tohle ušetří spoustu jejich času.

Jaká je kyberbezpečnost Scopia?

Scopio pravidelně updatuje jednotlivé zabezpečovací mechanismy, update běží automaticky a personál laboratoře se o to nemusí starat. Scopio je neustále připojené na server ScopioLabs, což je jeho výrobce. Aktualizace přicházejí v noci a stále jsou tam nejnovější programy zabezpečující kybernetickou bezpečnost.

Nabízíte dvě verze Scopia. Komu je určena malá a komu velká verze?

Ano, jde o X100 a X100 HT. První nabízíme laboratořím, které kontrolují až 50 vzorků periferní krve denně, druhý nad 50 nátěrů denně. Větší model je výkonnější a víc automatizovaný. V našem regionu, tedy v Česku a na Slovensku, už máme jednu zkušební instalaci, je v Univerzitní nemocnici v Martině.

Tímto přístrojem se zabýváte dennodenně. Co vás jako první napadne, když se řekne „Scopio“?

Asi to bude „vždy a odevšad“. Tedy že mohu morfologii buňky hodnotit kdykoliv a tam, kde právě jsem.

 Jana Jílková