Skip to main content

NEWSLETTER


Listopad – měsíc mužské prevence

Listopad je již tradičně měsícem mužského zdraví. Každý muž je ohrožen řadou civilizačních onemocnění, mezi něž patří napřiklad karcinom varlat nebo prostaty. Na tato rizika upozorňuje aktivita zvaná Movember.

Především karcinom prostaty patří mezi jedno z nejčastějších zhoubných nádorových onemocnění mužů v ČR a tvoří asi 4 % všech nádorů. V ČR je incidence přibližně 1:1000 a stoupá s věkem. Právě osvěta a edukace přispívá ke zvýšení obecného povědomí a vyššímu zájmu odborné i laické veřejnosti o prevenci a v konečném důsledku i ke snížení mortality karcinomu prostaty. Nezapomeňte se včas nechat testovat!


PREVENTIVNÍ AKCE NAŠICH PARTNERŮ