Skip to main content

IVD ČASOPISY


IVD 38-2020

120 let od narození A. O. Beckmana: Od pH metru k plné automatizaci

DxA 5000: Nový koncept automatizace laboratoře

Pokud ovládnete proces, ovládnete i výsledek (rozhovor s Paulem Ladensteinem) 

První instalace systému DxA 5000 (rozhovor s Kamilem Řádou) 

JK36, anti-CD38 nanobody

DxFlex první klinický 13-barevný průtokový cytometr na trhu 

Bezpečné zpracování potenciálně infekčních materiálů 

Cytobank – nyní součástí Beckman Coulter Life Sciences 

Zpracování vzorků v laboratoři průtokové cytometrie

Purifikace a velikostní výběr fragmentů