Skip to main content

IVD ČASOPISY


IVD 27-2014

CEITEC – Středoevropský technologický institut

Spolupráce Beckman Coulter Life Sciences a New England BioLabs®

6 color imunofenotypizace – případové studie

Diagnostika syfilis a analyzátor AU680

Mikroskopická analýza telových tekutín na analyzátore Iris iQ200

Dabigatran – charakteristiky liečiva a možnosti laboratórnej detekcie