Skip to main content

NEWSLETTER


DxI 9000 – dlouho očekávané překvapení firmy Beckman Coulter

Na konferenci Euromedlab v Římě byl dne 22. 5. 2023 dopoledne poprvé představen veřejnosti nový imunochemický analyzátor DxI 9000. Současně se na celém světě rozběhly oslavy této mimořádné události. V České republice jsme měli možnost ještě před tímto datem dva stroje dokonce nainstalovat a uvést do testovacího provozu!

Analyzátor DxI 9000 nabízí několik dosud naprosto unikátních řešení. Je založen na ověřené technologii chemiluminiscence na paramagnetických částicích a vybaven tím, co i dosud činilo analyzátory řady DxI jedněmi z nejvýkonnějších na trhu – tvorbou vnitřního alikvotu a čtyřmi nezávislými reakčními pipetory.  Nově disponuje jednorázovými špičkami, které umožnily ještě zvýšit rychlost analyzátoru na 450 testů za hodinu. Současně má i nový substrát pro měření luminiscence. Ten díky mnohem vyššímu luminiscenčnímu signálu na detektoru umožňuje snížit citlivost metod a pipetovaný objem u některých testů, minimalizovat interference a především zrychlit každou analýzu minimálně o 5 minut.

Co je však na stroji nejzajímavější, je systém kamer (Precision Vision) uvnitř analyzátoru.

Každý kritický krok analýzy je totiž monitorován nikoli senzory, ale kamerami – čili je přímo vizuálně kontrolován. Jedná se v první řadě o kvalitu vzorku (bubliny, množství, sraženiny) v primární zkumavce a o kontrolu vzorku přímo ve špičkách během pipetování, a to jak alikvotu, tak přímo reakčního objemu (přesné množství, hladina, bublinky). Všechny tyto údaje jsou vyhodnoceny v rámci doporučených mezí, uloženy do paměti PC a pro každý vzorek zpětně dohledatelné.

Po skončení vlastní analýzy přichází ke slovu další kamera: tentokrát kontroluje kvalitu promývání, míchání a dávkování substrátu. Celý proces končí samostatnou dokonale odstíněnou celou luminometru.

Právě dokonalý monitoring celého procesu analýzy umožňuje analyzátoru pracovat zcela bez denní údržby. Údržba jednou týdně spočívá pouze ve vložení stojánku s mycími roztoky. Vlastní mycí procedura tedy zabere obsluze maximálně 2 minuty týdně.

Tyto novinky přímo předurčují analyzátor DxI 9000 ke spojení s automatickou linkou DxA.

Rychlost analyzátoru, absence denní údržby a možnost spolehnout se na kvalitu výsledku umožňují personálu laboratoře získat čas na to, co je skutečně důležité…

Co budete dělat s časem navíc?